Nghiên cứu nồng độ yếu tố tân tạo mạch máu (PlGF) và yếu tố kháng tân tạo mạch máu (sFlt-1) trong huyết thanh thai phụ bình thường

Nghiên cứu nồng độ yếu tố tân tạo mạch máu (PlGF) và yếu tố kháng tân tạo mạch máu (sFlt-1) trong huyết thanh thai phụ bình thường

Nghiên cứu nồng độ yếu tố tân tạo mạch máu (PlGF) và yếu tố kháng tân tạo mạch máu (sFlt-1) trong huyết thanh thai phụ bình thường

NGUYỄN CHÍNH NGHĨA, Khoa Hóa sinh Bệnh viện Bạch Mai,
PHẠM THIỆN NGỌC, NGUYỄN QUỐC TUẤN
Trường Đại học Y Hà Nội
TÓM TẮT
Tiền  sản  giật  là  một  trong  những  tai  biến  sản  khoa gây hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi. Trong cố gắng nhằm làm giảm thiểu tác động xấu của tiền sản giật, gần đây  các nhà khoa học đã chứng minh rằng sự biến đổi nồng độ PlGF và sFlt-1 diễn ra khá sớm trước khi các triệu chứng tiền sản giật xuất hiện. Do vậy có thể định lượng  các  chất  này  để  chẩn  đoán  sớm  tiền  sản  giật. 
Nghiên cứu nồng độ PlGF,  sFlt-1 ở thai phụ bình  thường là  vi ệc  làm  rất  quan  trọng  nhằm  xây  dựng  giá  trị  tham chiếu cho các xét nghiệm này, Mục tiêu: 1)Xác định nồng độ  PlGF,  sFlt-1  huyết  thanh  và  tỷ  số  sFlt-1/PlGF  ở  thai phụ  bình thường qua các giai đoạn tuổi thai.2)  So sánh nồng độ  PlGF và sFlt-1 ở thai phụ bình thường Việt nam với giá trị tham chiếu của người nước ngoài.  Đối tượng và  phương  pháp:  Chúng  tôi  chọn  180  thai  phụ bình thường chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 30 thai phụ với các độ tuổi thai như sau:  15  –  19 tuần, 20 -23 tuần, 24  –  28 tuần, 29  –  33  tuàn,  34  -36  tuần và >  37 tuần. Nồng  độ PlGF và sFlt-1 được định lượng bằng phương pháp miễn dịch sandwich sử dụng công nghệ điện hóa phát quang. 
Kết  quả:  Xác  định được  nồng  độ  PlGF,  sFlt-1 và tỷ  số sFlt-1/PlGF ở 180 thai phụ bình thường. Kết luận:  Nồng độ PlGF, sFlt-1 có thể tạm thời sử dụng làm giá trị tham chiếu  cho  thai  phụ  bình  thường.  Có  sự  khác  biệt  giữa nồng độ PlGF, sFlt-1 ở thai phụ Việt nam bình thường với giá trị tham chiếu của tác giả nước ngoài
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment