Tỉ Lệ NHIễM HUMAN PAPILLOMAVIRUS TRÊN PHụ Nữ Có PHếT Tế BàO Cổ Tử CUNG Là ASCUS TạI BệNH VIệN Từ Dũ

Tỉ Lệ NHIễM HUMAN PAPILLOMAVIRUS TRÊN PHụ Nữ Có PHếT Tế BàO Cổ Tử CUNG Là ASCUS TạI BệNH VIệN Từ Dũ

Tỉ Lệ NHIễM HUMAN PAPILLOMAVIRUS TRÊN PHụ Nữ Có PHếT Tế BàO Cổ Tử CUNG Là ASCUS TạI BệNH VIệN Từ Dũ 

LÊ NGỌC DIỆP, LÊ THỊ THU HÀ
Bệnh viện Từ Dũ 
TÓM TẮT
Mục  tiêu  chính  của  nghiên  cứu:  xác  định  tỉ  lệ  nhiễm HPV trên phụ nữ có kết quả phết tế bào cổ tử cung là ASCUS (Bethesda 2001) khám và điều trị tại phòng khám bệnh viện Từ  Dũ  từ  tháng  5/2008  đến  tháng  5/2009.  Phương pháp: 
Nghiên cứu cắt ngang. Mẫu nghiên cứu gồm 405 bệnh nhân có kết quả phết tế bào cổ tử cung là ASCUS đang được theo dõi và điều trị tại phòng Kỹ thuật chẩn đoán của bệnh viện Từ Dũ được xt nghiệm HPV DNA, soi cổ tử cung nhằm tìm ra  tỉ  lệ  nhiễm  HPV  và  các  mối  liên  quan. Kết quả:  Tỉ lệ 
nhiễm HPV trên phụ nữ có kết quả phết tế bào cổ tử cung là ASCUS là 43,5%.
Các yếu liên quan đến tình trạng nhiễm HPV trên phụ nữ có kết quả phết tế bào cổ tử cung là ASCUS l nhĩm tuổi, tuổi giao hợp lần đầu tiên lúc = 20 tuổi hay > 20 tuổi, việc có sử dụng  bao cao su thường xuyên hay khơng. Kết luận: Tăng cường  phối  hợp xét nghiệm HPV  DNA trong việc theo dõi phụ nữ có kết quả phết tế bào cổ tử cung là ASCUS nhằm quản lý tốt những trường hợp nguy cơ, đồng thời giải tỏa tâm lý của khách hàng, giảm bớt gánh nặng cho y tế

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment