Tiếp cận toàn diện bệnh lý động mạch chủ: kinh nghiệm tại trung tâm tim mạch

Tiếp cận toàn diện bệnh lý động mạch chủ: kinh nghiệm tại trung tâm tim mạch

Tiếp cận toàn diện bệnh lý động mạch chủ: kinh nghiệm tại trung tâm tim mạch BV đại học y dược Tp.hcm
Đặt vấn đề: Bệnh lý động mạch chủ là một trong những bệnh lý nặng, diễn biến đột ngột với tiên lượng tử vong cao. Các liệu pháp điều trị bao gồm phẫu thuật và can thiệp nội mạch, với ưu điểm và nhược điểm riêng. Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm điều trị bệnh động mạch chủ tại Trung Tâm Tim mạch BV ĐHYD TP.HCM. Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca hồi cứu bệnh nhân điều trị bệnh động mạch chủ tại bệnh viện ĐHYD TPHCM từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2019. Kết quả: 67 bệnh nhân điều trị phẫu thuật bệnh động mạch chủ, tuổi trung bình 65,6. Bóc tách động mạch chủ loại A cấp tính chiếm 28 trường hợp, 39 trường hợp phình động mạch chủ các vị trí. Tử vong 10,4%. Bên cạnh đó, có 112 bệnh nhân được can thiệp nội mạch điều trị bệnh động mạch, tuổi trung bình 77,6 tuổi. Tử vong sớm sau phẫu thuật có 11 trường hợp 9,8%. Có 10 trường hợp bị biến chứng dò nội mạch (8,9%). Kết luận: Can thiệp nội mạch giúp cải thiện tỉ lệ tử vong sớm, nhưng kết quả lâu dài của phương pháp này có thể chưa ngang bằng phẫu thuật. Cần có hệ thống cung cấp đầy đủ giải pháp để giảm biến chứng và tử vong.

Bệnh lý động mạch chủ là một trong những bệnh lý nặng, diễn biến đột ngột với tiên lượng tử vong  cao và  thường  xuất  hiện  trên  những  bệnh nhân lớn tuổi. Bệnh động mạch chủ là một phổ gồm  các  bệnh  lý  sau:  Phình  động  mạch  chủ (Aortic  aneurysm),  bóc  tách  động  mạch  chủ (aortic dissection), huyết  khối  thành động mạch chủ  (Intramural  hematoma),  loét  thành  động mạch  chủ  (Pentrating  atherosclerotic  ulcer),  giả phình động mạch chủ và các bất thường do bệnh lý di truyền (Hội chứng Marfan), và một số bệnh lý bẩm sinh (van động mạch chủ hai mảnh, hẹp ep động mạch chủ).(1)Ngàynay,  với  sự xuất  hiện  của  can  thiệp nội mạch, việc điều trị bệnh lý động mạch chủ đã có những bước tiến mạnh mẽ, giúp cải thiện tiên lượng  sống  ngắn  hạn  của  bệnh  nhân,  đem  lại những ưu điểm của phương pháp tiếp cận ít xâm lấn và cung cấp thêm một chọn lựađiều trị cho người bệnh. Đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật quá cao.Tuy vậy, bên cạnh những ưu thế rất tốt so với phẫu thuật, can thiệp nội mạch cũng không tránh  khỏi  những  vấn  đề  tồn  đọng  của  một phương pháp mới  và đang phát  triển:  Tỉ  lệ can thiệp  lại  ở  những  bệnh  nhân  được  theo  dõi  dài hạn  cao  hơn  có  ý  nghĩa  thống  kê  so  với  nhóm phẫu  thuật (2);  các  loại  dò  nội  mạch  khó  giải quyết;  các  trường  hợp  giải  phẫu  của  túi  phình không thuận lợi cho can thiệp (cổ túi phình động mạch chủ bụng gập góc nhiều, ngắn, hoặc dạng không phù hợp…)

Tiếp cận toàn diện bệnh lý động mạch chủ: kinh nghiệm tại trung tâm tim mạch

Leave a Comment