Tiệt trừ helicobacter pylori trong điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng

Tiệt trừ helicobacter pylori trong điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng

Tên bài báo:Tiệt trừ helicobacter pylori trong điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng

Tác giả:    Đặng Hanh Phức

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1996    Số:    10    Tập:    245    Trang:    24-27

Tóm tắt:    

Nghiên cứu tiệt trừ helicobacter pylori trong điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng. Ở Pháp, hội nghị tiêu hóa họp tháng 10/1995 đã đề xuất 3 phác đồ điều trị hiệu quả bệnh, tỷ lệ khỏi >90% với thời gian điều trị 7 ngày gồm: 1. omeprazol+amoxicilin+clarithromycin; 2. omeprazol+metronidazol+clarithromycin; 3. omeprazol+amoxicilin+metronidazol. Ở Anh, dùng 4 phác đồ theo liều: omeprazol 40mg uống ngày 1 lần hoặc chia 2 lần, phối hợp với: amoxicilin 500mg+metronidazol 400mg/1 lần, uống 3 lần/ngày; clarithromycin 250mg+ metronidazol 400mg/1 lần, uống 2 lần/ngày; clarithromycin 250mg+tinidazol 500mg/lần, uống 2 lần/ngày; và amoxicilin 1g+clarithromycin 500mg/lần, uống 2 lần/ngày. Tỉ lệ tái nhiễm hàng năm <1%. Thất bại điều trị do bệnh nhân uống thuốc không đều, không đủ thuốc hoặc do kháng thuốc. Căn cứ vào nguyên nhân để quyết định điều trị đợt 2. Loét tái phát: nếu do H.pylori thì tiệt khuẩn lần 2 căn cứ vào kháng sinh đồ, nếu xét nghiệm H.pylori(-), cần tìm nguyên nhân khác để điều trị.

https://thuvieny.com/tiet-tru-helicobacter-plylori-trong-dieu-tri-benh-loet-da-day/

Leave a Comment