TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CẮT LẠNH SO VỚI BÁO CÁO GIẢI PHẪU BỆNH TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH – BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CẮT LẠNH SO VỚI BÁO CÁO GIẢI PHẪU BỆNH TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH – BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CẮT LẠNH SO VỚI BÁO CÁO GIẢI PHẪU BỆNH TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH – BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
Dương Thị Thuý Vy1, Lê Ngọc Quỳnh Thơ1,363-370
Dương Ngọc Thiên Hương1, Đoàn Thị Phương Thảo1,2

Đặt vấn đề: Sinh thiết lạnh là một xét nghiệm rất hữu ích, cho ra kết quả tức thì trong phẫu thuật. Phương pháp này thường được sử dụng trong quá trình phẫu thuật nhằm phát hiện các tổn thương ác tính có thể làm thay đổi các quyết định điều trị ngay tại thời điểm người bệnh đang trên bàn mổ. Sinh thiết lạnh cũng được chỉ định để đánh giá rìa diện cắt và phát hiện hạch di căn. Vì vậy việc so sánh tính chính xác của sinh thiết lạnh với báo cáo giải phẫu bệnh thường quy (được coi là tiêu chuẩn vàng) là việc rất cần thiết. Mục tiêu: Mô tả các tỉ lệ bao gồm tính chính xác, độ nhạy và độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương và giá trị tiên đoán âm, tỉ lệ tương hợp và không tương hợp của sinh thiết tức thì trong phẫu thuật
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả 813 ca được thực hiện tại khoa Giải Phẫu Bệnh, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ 01/2019 đến 12/2019. Các ca này có ít nhất 2 kết quả gồm sinh thiết lạnh và mô rã đông, có đầy đủ thông tin về vị trí lấy mẫu.

Kết quả: Tỉ lệ chính xác chung của kết quả sinh thiết lạnh là 95,6%. Độ nhạy là 96,9%, độ đặc hiệu 91,8%, giá trị tiên đoán dương 97,2% và giá trị tiên đoán âm 90,9%. Tỉ lệ tương hợp là 95,6% và tỉ lệ không tương hợp là 4,4%
Kết luận: Kết quả sinh thiết lạnh thay đổi tuỳ theo vị trí lấy mẫu, nhìn chung có tỉ lệ chính xác cao chứng tỏ đây là một xét nghiệm đáng tin cậy cho các phẫu thuật viên sử dụng để đưa ra các quyết định điều trị cho người bệnh.

TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CẮT LẠNH SO VỚI BÁO CÁO GIẢI PHẪU BỆNH TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH – BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Leave a Comment