NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN CỦA MHC-I, CD4 VÀ CD8 TRONG BỆNH VIÊM CƠ VÔ CĂN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN CỦA MHC-I, CD4 VÀ CD8 TRONG BỆNH VIÊM CƠ VÔ CĂN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN CỦA MHC-I, CD4 VÀ CD8 TRONG BỆNH VIÊM CƠ VÔ CĂN
Phan Đặng Anh Thư1, Lê Trí Sĩ2, Phan Hoàng Phương Khanh3, 355-362
Ngô Quốc Đạt1, Đặng Hoàng Minh1, Nguyễn Ngọc Khánh Linh1

Đặt vấn đề: Bệnh viêm cơ vô căn (Idiopathic Inflammatory Myopathies – IIMs),còn được gọi là viêm cơ, là một nhóm bệnh không đồng nhất do các rối loạn tự miễn cấp đến mạn tính, tiên lượng và đáp ứng điều trị khác nhau đòi hỏi phải chẩn đoán và phân loại chính xác. Các kháng thể hoá mô miễn dịch hỗ trợ chẩn đoán IIMs vẫn đang được nghiên cứu.
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm biểu hiện của MHC-I, CD4 và CD8 trong nhóm bệnh viêm cơ vô căn.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu hồi cứu, mô tả báo cáo hàng loạt ca trên 81 trường hợp được chẩn đoán lâm sàng bệnh lý cơ có chỉ định sinh thiết cơ tại Bộ Môn Giải Phẫu Bệnh – Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian 01/01/2019 –31/06/2022.
Kết quả: Có 81 trường hợp được đưa vào nghiên cứu, nhóm IIMs có 53 ca (65,4%) và nhóm không IIMs có 28 ca (34,6%). Trong nhóm IIMs có 49/53 ca (92,5%) MHC-I (+), cụ thể 44/49 ca (89,8%) biểu hiện dương tính ở cả màng và tế bào chất sợi cơ và 5/49 ca (10,2%) chỉ dương tính tại màng. Không có trường hợp nào MHC-I chỉ biểu hiện ở tế bào chất. Tỷ lệ dương tính của CD4 là 77,4% và CD8 là 49,1% trong nhóm IIMs. Đánh giá tỷ lệ (%) trung bình CD4 (+) và CD8 (+) trên tổng số tế bào viêm lần lượt là 30,37 ± 14,51% và 13,65 ± 7,69%. Tất cả các trường hợp CD8 (+) đều đi cùng với CD4 (+) và MHC-I (+).
Kết luận: Biểu hiện MHC-I, CD4 và CD8 là công cụ hữu ích giúp hỗ trợ chẩn đoán IIMs.

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN CỦA MHC-I, CD4 VÀ CD8 TRONG BỆNH VIÊM CƠ VÔ CĂN

Leave a Comment