TÌNH TRẠNG BỘC LỘ Β-CATENIN BẰNG HÓA MÔ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM HỌNG

TÌNH TRẠNG BỘC LỘ Β-CATENIN BẰNG HÓA MÔ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM HỌNG

TÌNH TRẠNG BỘC LỘ Β-CATENIN BẰNG HÓA MÔ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM HỌNG
Lê Thị Yến1, Nguyễn Văn Hưng2 384-388

Mục tiêu: Xác định tình trạng bộc lộ protein β-catenin bằng hóa mô miễn dịch ở bệnh nhân ung thư biểu mô vòm họng (UTBMVH).
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên số lượng 80 bệnh nhân có chẩn đoán UTBMVH tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Kết quả: β-catenin bộc lộ ở màng và bào tương tế bào UTBMVH trong đó tỷ lệ u bộc lộ cao với β-catenin chiếm 41%. β-catenin chỉ bộc lộ ở màng tế bào biểu mô vòm họng lành. Có mối liên quan giữa bộc lộ β-catenin với giai đoạn T (p = 0,022), di căn xa (p = 0,007) và giai đoạn lâm sàng (p = 0,033). Không có mối liên quan giữa bộc lộ β-catenin với di căn hạch (p = 0,078).
Kết luận: β-catenin có mối liên quan chặt chẽ với giai đoạn T, di căn xa và giai đoạn bệnh của UTBMVH, gợi ý vai trò quan trọng của yếu tố này trong sự xâm lấn và di căn của khối u và có thể được coi là một yếu tố tiên lượng độc lập trong UTBMVH

Ung thư vòm họng (UTVH) là ung thư thường gặp nhất ở vùng đầu cổ. Theo thống kê của Globocan 2018, UTVH có số ca mắc mới đứng thứ 6 trong các ung thư nói chung ở Việt Nam, chủ yếu ở nam giới [1]. β- catenin là một protein tế bào, bộc lộ quá mức trong các tế bào gốc của nhiều khối u bao gồm UTBMVH. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng β-catenin hoạt động như một yếu tố không thể thiếu để duy trì khả năng tăng sinh và di căn trong các tế bào UTBMVH. Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về sự bộc lộ β-catenin trong UTBMVH nhằm làm rõ vai trò của yếu tố này trong cơ chế sinh bệnh học cũng như mối liên quan với lâm sàng, giai đoạn, tiên lượng và điều trị bệnh, tuy nhiên kết quả của các nghiên cứu này còn có sự khác biệt. Tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào đánh giá về tình trạng bộc lộ β-catenin trong UTBMVH và mối liên quan giữa yếu tố này với giai đoạn bệnh. Do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu: xác định tình trạng bộc lộ protein β-catenin bằng hóa mô miễn dịch và đối chiếu với giai đoạn lâm sàng ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu

TÌNH TRẠNG BỘC LỘ Β-CATENIN BẰNG HÓA MÔ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM HỌNG

Leave a Comment