TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI 2022 VỀ CÁC U DO RĂNG VÀ NANG XƯƠNG HÀM

TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI 2022 VỀ CÁC U DO RĂNG VÀ NANG XƯƠNG HÀM

TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI 2022 VỀ CÁC U DO RĂNG VÀ NANG XƯƠNG HÀM
Trần Ngọc Minh1,2, Lã Thị Hải Yến1, 389-394
Phạm Thuần Mạnh2, Nguyễn Văn Hưng3

Các tổn thương do răng trong phiên bản thứ 5 của WHO về phân loại các khối u ở đầu và cổ không có quá nhiều sự khác biệt so với ấn bản năm 2017, chủ yếu được chia thành 2 nhóm: u lành tính và ác tính. Tổn thương mới duy nhất được thêm vào nhóm u biểu mô lành tính là “U nguyên bào men dạng tuyến” (Adenoid ameloblastoma).1 Ngoài ra, một số dưới típ của các u/nang do răng được được  định nghĩa và giải thích rõ ràng hơn. Phân loại các nang do răng được loại bỏ trong phiên bản thứ 3 năm 2005,sửa chữa và bổ sung trong phiên bản thứ 4 năm 2017 và tiếp tục được duy trì trong phân loại mới. Khái niệm “Nang phẫu thuật” (Surgical ciliated cyst) không mới, tuy nhiên chưa được trình bày trong các phiên bản cũ, nay đã được thêm vào phân loại nang xương hàm trong phiên bản này.

Phiên bản thứ 5 của Tổ chức Y tế thế giới về phân loại các U ở đầu và cổ đã được phát hành trực tuyến vào tháng 3 năm 2022. Phiên bản năm 2022 không có quá nhiều sự khác biệt so với phân loại các tổn thương do răng năm 2017, ngoài ra, một số dưới típ của các u/nang do răng được được định nghĩa và giải thích rõ ràng hơn. Mục tiêu của bài báo này là cập nhật những điểm mới trong phân loại tổn thương của răng trong phiên bản WHO 2022, tóm tắt những thay đổi so với phân loại WHO 2017, đưa ra các tiêu chuẩn chẩn đoán cơ bản và bệnh học phân tử.

 

TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI 2022 VỀ CÁC U DO RĂNG VÀ NANG XƯƠNG HÀM

Leave a Comment