TÌNH TRẠNG DINII DƯỠNG, THIẾU MÁU Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN MIÊN NÚI PHÍA BẮC

TÌNH TRẠNG DINII DƯỠNG, THIẾU MÁU Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN MIÊN NÚI PHÍA BẮC

 TÌNH TRẠNG DINII DƯỠNG, THIẾU MÁU Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN MIÊN NÚI PHÍA BẮC.Suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi, nhẹ cân, thiếu máu ở trẻ dưới 5 tuoi tại Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng (YNSKCĐ) quan trọng. Nghiên cứu này mổ ta tình trạng dinh dưỡng, xác định tỷ lệ thiếu máu của trẻ dưới 5 tuổi tại 5 xã thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. 1.307 trẻ được cân vàđó chiếu cao, 376 trẻ được lấy máu đầu ngón tay để đo nồng độ Hb. Tỷ lệ SDD nhẹ cân là 31,8%, SDD thấp còi la 36,8% va SDD gày còm là 10,1%. có sự gia tăng nhánh tỳ lệ SDD trong giai đoạn từ khi trẻ < 12 tháng tuổi đến khi trẻ 12-23,9 tháng tuổi. Tỳ lệ thiếu máu là 38,6%, cao nhất ở trẻ < 12 tháng tuồi là 66,7%, thấp nhất ở trẻ 48-59,9 tháng tuổi là 19%. cần tiến hậnh các giải pháp can thiệp dinh dưỡng giúp giám tỷ lệ SDD, thiều máu cho trẻ dưới 5 tuo’i đặc biệt là trè trongI 2 năm đầu đời.

.Thuật ngữ “Malnutrition” bao gồm thừa và thiếu dinh dưõng. Thừa dinh dưỡng đề cập tới 
thừa năng lương, các chất đa lượng. Thiếu dinh dưỡng bao gom suy dinh dưỡng’ (SDD) protein năng lượng, thiếu vi chất dinh dưỡng, thiếu mau. Tai cácnước đang phát triển, SDD, thiếu máu do thiếu sắt là vấn đe sức khỏe phổ biến. Tại Viêt Nam, các cuộc điều tra, nghiên cứu chó thay SDD thấp còi, thiếu máu ờ tre dưới 5 tuổi cũng la vấn đề co YNSKCĐ quan trọng [2-4].
Giai đoạn từ 2001 tới 2010, ty lệ SDD thế nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi giảm mạnh, trung bình 1,5%/năm, từ 31,9% nam 20Ó1 xuống còn 25,2% vào năm 2005 và 17,5% vào năm 201Ọ. Tuy nhiên, tỷ lệ JÌDD thấp còi ở trẻ dướị 5 tuổi trên toàn quộc vẫn ở mứọ cao: 29,3% vào năm 2010 [1], nhiều tỉnh có tỷ lệ SDD thấp CÒI trên 35% [21. SDD thấp CÒI đê lại hậu quả lâu dài về thể chất, biểu hiên bằng tầm vóc bé nhỏ^ giậm năng suất lao động khi trưởng thành, dê mac phải các bệnh mạn tính không lây như thừa cân béo phỉ, đái tháo đường.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment