TÌNH TRẠNG THIẾU VITAMIN D Ở TRẺ ĐẺ NON TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

TÌNH TRẠNG THIẾU VITAMIN D Ở TRẺ ĐẺ NON TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

TÌNH TRẠNG THIẾU VITAMIN D Ở TRẺ ĐẺ NON TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Thị Quỳnh Nga1, Phan Thị Huyền Ninh1
1 Trường đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu vitamin D ở trẻ đẻ non. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, bao gồm 132 trẻ sơ sinh đẻ non dưới 32 tuần được xét nghiệm nồng độ 25-(OH)D huyết thanh lúc 3 đến 4 tuần tuổi tại Trung tâm sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022. Tất cả trẻ trong đối tượng nghiên cứu được chia thành 2 nhóm: nhóm đủ vitamin D (nồng độ 25-(OH)D ≥50nmol/l) và nhóm không đủ vitamin D (nồng độ 25-(OH)D <50nmol/l). Kết quả: Tỉ lệ không đủ vitamin D là 54.5%. Có sự khác biệt giữa nồng độ Calci toàn phần, Phospho và Alkaline Phosphatase (ALP) trong máu giữa 2 nhóm nghiên cứu. Tuổi thai không liên quan đến tình trạng không đủ vitamin D. Nồng độ 25-(OH)D thấp hơn đáng kể ở các nhóm có mẹ mắc bệnh lý, nhiễm nấm, loạn sản phế quản phổi, vấn đề tại đường tiêu hóa và suy giáp. Kết luận: Tỉ lệ không đủ vitamin D ở trẻ đẻ non còn tương đối cao. Bệnh lý của mẹ trong thời kỳ mang thai, nhiễm nấm, loạn sản phế quản phổi, vấn đề tại đường tiêu hóa và suy giáp làm tăng nguy cơ thiếu vitamin D ở trẻ đẻ non.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment