TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP ALTRETAMIN LÀM THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BẰNG PHẦN MỀM TIN HỌC MODDE 5.0

TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP ALTRETAMIN LÀM THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BẰNG PHẦN MỀM TIN HỌC MODDE 5.0

 TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP ALTRETAMIN LÀM THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BẰNG PHẦN MỀM TIN HỌC MODDE 5.0

Vũ Bình Dương*; Phan Đình Châu** 
Tóm Tắt
Altretamin được tổng hợp từ phản ứng giữa cyanuric clorid với dimethylamin trong dung môi aceton và sử dụng NaOH làm chất trung hòa axít. Đã ứng dụng phần mềm Modde 5.0 để thiết kế thí nghiệm và tối ưu hóa các điều kiện trong quy trình tổng hợp  altretamin. Kết quả:  đã tìm được các điều kiện tối ưu  cho tổng hợp  altretamin  gồm: tỷ  lệ  mol các chất tham gia phản ứng cyanuric  clorid:DMA:NaOH là 1:4,05:3,75; nhiệt độ phản ứng 490C; thời gian phản ứng 3,5 giờ. Với các điều kiện tối ưu tìm được,  hiệu suất của cả quy trình đạt 88,19%. Sản phẩm  altretaminthu được đạt các chỉ tiêu chất lượng theo Dược điển Mỹ 34 (USP 34) với phiếu kiểm nghiệm số 44G 566 ngày 26 tháng 8 năm 2014

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment