TỔNG HỢP NANO BẠC ỨNG DỤNG DIỆT VI KHUẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ QUANG HOÁ

TỔNG HỢP NANO BẠC ỨNG DỤNG DIỆT VI KHUẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ QUANG HOÁ

TỔNG HỢP NANO BẠC ỨNG DỤNG DIỆT VI KHUẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ QUANG HOÁ
Lê Văn Dung1, Nguyễn Minh Ngọc2, Nguyễn Tiến Thắng3
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu tổng hợp nano bạc trong dung dịch bằng phương pháp khử quang hoá. Đối tượng và phương pháp: Dùng ethylhydroxyl celolose (HEC) làm tác nhân khử, đồng thời là chất ổn định dung dịch nano bạc. Quá trình tổng hợp được thực hiện trong dung dịch, chiếu sáng với bước sóng 430 nm. Xác định kích thước hạt nano bằng các phương pháp: Quang phổ tử ngoại – khả kiến (UV-VIS), tán xạ ánh sáng động học (DSL). Nghiên cứu khả năng diệt vi khuẩn (VK) trên 3 chủng E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATTC 27853 và S. aureus ATC29213. Kết quả và kết luận: Đã nghiên cứu thành công phương pháp tổng hợp dung dịch nano bạc để diệt VK trong nhiều đối tượng.

Bạc là kim loại chuyển tiếp màu trắng, mềm, có tính dẫn điện cao nhất trong tất cả nguyên tố, độ dẫn nhiệt cao nhất trong tất cả kim loại, được sử dụng làm đồng tiền xu, đồ trang sức, chén đũa và đồ dùng sinh hoạt. Các hợp chất của bạc được dùng trong phim ảnh, bạc nitrat pha loãng được dùng làm chất diệt VK. Trong y học, bạc là thành phần sản xuất băng vết thương và được sử dụng như một lớp phủ kháng sinh trong các thiết bị y tế. Băng chứa bạc sulfadiazine hoặc bạc nano được sử dụng để điều trị nhiễm trùng bên ngoài vết thương [1, 2]. Nano bạc là những hạt nano của bạc có kích thước từ 1 – 100 nm, hình dạng đa dạng phụ thuộc vào phương pháp điều chế (hình cầu, tứ diện, bát diện…).

TỔNG HỢP NANO BẠC ỨNG DỤNG DIỆT VI KHUẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ QUANG HOÁ

Leave a Comment