Tổng hợp và tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm của 5-(5′-nitro-2′-furfuryliden)-thiazolidin-2,4-dion và dẫn chất.

Tổng hợp và tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm của 5-(5′-nitro-2′-furfuryliden)-thiazolidin-2,4-dion và dẫn chất.

Tên bài báo:Tổng hợp và tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm của 5 – (5-nitro-2-furfuryliden) – imidazolidin – 2,4 – dion và dẫn chất

Tác giả:Nguyễn Quang Đạt, Đinh Thị Thanh Hải, Nguyễn Việt Hà

Tên tạp chí:Dược học

Năm xuất bản:2002Số:7Tập:315Trang:14-16

Tóm tắt:Qua nghiên cứu đã tổng hợp được 5 dẫn chất của 5-nitrofurfural, cả 5 chất đều chưa thấy công bố trong tài liệu tham khảo. Thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm cho thấy 5 chất tổng hợp được có tác dụng kháng khuẩn mạnh ở những mức độ khác nhau trên 8 chủng vi khuẩn và mạnh hơn nitrofurantoin, tác dụng kháng nấm kém hơn so với nystatin.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment