TỔNG KẾT ĐIỀU TRỊ LASER BƯỚU MẠCH MÁU TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚUTỪ 5/2014 ĐẾN 6/2018

TỔNG KẾT ĐIỀU TRỊ LASER BƯỚU MẠCH MÁU TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚUTỪ 5/2014 ĐẾN 6/2018

TỔNG KẾT ĐIỀU TRỊ LASER BƯỚU MẠCH MÁU TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚUTỪ 5/2014 ĐẾN 6/2018
ĐỖ DUY HOANG1, LÊ BÁ PHƯỚC1, NGUYỄN DUY TRÌ1, NGUYỄN VIÊT CHIÊN,1
NGUYỄN QUANG CƯƠNG1, PHAM THỊ BÌNH MINH1, VO KHẮC NAM2, TRẦN ĐẶNG NGỌC LINH3
1 BS. Khoa Y Học hạt nhân – Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM
2 ThS.BS. Phó Trưởng Khoa – Điều hành Khoa Y Học hạt Nhân– Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM
3 TS.BS. Trưởng Khoa Xạ 2 – Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM, Trưởng Bộ môn Ung thư ĐHYD TP. HCM
ĐẶT VẤN ĐỀ
Bướu mạch máu là một bướu lành tính, thường thấy ở trẻ em, đặc biệt ở trẻ dưới 2 tuổi, có thể tự thoái triển cũng có thể tiến triển nhanh gây nhiều biến chứng. Trước đây, điều trị bướu mạch máu chủ yếu bằng phẫu thuật – tạo hình, xạ trị bằng P32 đều có hiệu quả nhưng bệnh nhân phải chịu đựng những can thiệp nặng nề hơn. Hiện nay, điều trị bướu mạch máu có nhiều đổi mới, đặc biệt với sự phát triển mạnh của các phương pháp kỹ thuật hiện đại mới khiến cho việc điều trị bướu mạch máu ngày càng tiện lợi và dễ dàng hơn, có thể can thiệp sớm hơn và an toàn hơn đối với bệnh nhân, điển hình như điều trị bằng laser quang đông (PDL: Pulsed Dye Laser).

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment