Tổng quan Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tổng quan Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tổng quan Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ( ABC of COPD (ABC Series) 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là tình trạng phổi tiến triển theo thời gian, phần lớn là không thể đảo ngược, đặc trưng bởi sự tắc nghẽn luồng trao đổi khí. Mặc dù hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất trong sự phát triển của nó, các liên hệ và yếu tố nguy cơ khác được cho là có liên quan ngày càng tăng trên toàn thế giới. COPD thường được quản lý bởi các nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu, mặc dù nó là một trong những điều kiện y tế phổ biến nhất cần phải nhập viện.

Ấn bản thứ hai của cuốn sách Đại cương về COPD cung cấp một tham khảo đáng tin cậy, cập nhật về COPD. Được biên soạn bởi các bác sĩ lâm sàng giàu kinh nghiệm – bao gồm các chương mới về Phế dung kế, thuốc dạng hít, oxy liệu pháp, cái chết, sự chết và kết thúc các vấn đề cuộc sống – Cuốn sách này là một hướng dẫn có thẩm quyền và thực tiễn cho các học viên nội khoa nói chung, y tá hành nghề, sinh viên y khoa, nhân viên y tế, bác sĩ tuyến cơ sở, bác sĩ không chuyên và tất cả các chuyên gia y tế khác làm việc trong chăm sóc bệnh nhân COPD.

Tổng quan Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

TÓM TẮT

ABC of COPD (ABC Series)

Graeme P. Currie

Paperback: 88 pages

Publisher: BMJ Books;

2 edition (February 22, 2011)

Language: English

ISBN-10: 1444333887

ISBN-13: 978-1444333886

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment