TỔNG QUAN: CÁC HỆ THỐNG VECTOR ADENOVIRUS TRONG NGHIÊN CỨU LIỆU PHÁP GEN

TỔNG QUAN: CÁC HỆ THỐNG VECTOR ADENOVIRUS TRONG NGHIÊN CỨU LIỆU PHÁP GEN

 TỔNG QUAN: CÁC HỆ THỐNG VECTOR ADENOVIRUS TRONG NGHIÊN CỨU LIỆU PHÁP GEN 

Hoàng Quốc Trường*; Hồ Anh Sơn** 
Dương Thuận Thiên***; Nguyễn Lĩnh Toàn** 
TÓM TẮT
Adenovirus vector được sử  dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về  liệu pháp gen, vắc xin virut tái tổ hợp và trong nghiên cứu cơ bản. Adenovirus vector được sử dụng để chuyển trở các 
gen trị  liệu vào tế bào (TB) bệnh để phục hồi chức năng bị mất của một số gen, tăng cường hệ
thống miễn dịch của vật chủ, hoặc làm tăng tính nhạy cảm của TB ung thư với thuốc hóa trịliệu. Một số  hệ  thống vector adenovirus đã được nghiên cứu phát triển, bao gồm: thế  hệ  vector đầu  tiên  là  những  vector  được  xóa  bỏ  các  gen  E1a  và  E1b,  thế  hệ  vector  thứ  hai  là  những vector  được  xóa  bỏ  vùng  gen  E1  và  các  gen  khác  của  virut,  helper-dependent  adenovirus vector  được  thiết  kế  xóa  bỏ  tất  cả  các  trình  tự  mang  mã  hóa  cho  protein  của  virut.  Thế  hệvector thứ nhất và thứ  hai thiết kế và sản xuất tương đối dễ  dàng. Thế hệ  vector thứ ba ưu việt hơn cả  so với bất kỳ  hệ  thống adenovirus nào khác do hiệu suất biểu hiện và thời gian biểu hiện lâu dài của gen chuyển đạt được trong nghiên cứu in vivo. Bài tổng quan này thảo luận những ưu điểm và hạn chế  của vector adenovirus để  phát triển các hệ  vector ưu việt hơn cho những nghiên cứu về gen trị liệu trong tương lai

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment