TỔNG QUAN THẢI GHÉP THỂ DỊCH Ở TRẺ EM

TỔNG QUAN THẢI GHÉP THỂ DỊCH Ở TRẺ EM

TỔNG QUAN THẢI GHÉP THỂ DỊCH Ở TRẺ EM 

Hoàng ThịDiễm Thúy1; Trần Đình Long2
TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: thải ghép thể dịch là một dạng thải ghép nặng mà các nhà lâm sàng và nghiên cứu ghép tạng cần lưu tâm với cơchếbệnh sinh phức tạp, không  đáp  ứng với các phương pháp điều trị thải ghép thông thường. Thải ghép thểdịch chiếm tỷlệcao nhất trong tổng số các nguyên nhân gây mất thận ghép. Tưliệu tổng quan:  điều trịcơbản bao gồm thay huyết tương, immunoglobuline  truyền  tĩnh  mạch,  kháng  thể  đơn  dòng  kháng  CD20  (rituximab).  Các  thuốc mới bắt  đầu đưa vào điều trịtrên thực tếbao gồm ức chếproteosome (bortezomib), kháng thểđơn dòng kháng C5 (eculizumab). Kết luận: việc phòng ngừa và  điều trịthải ghép thểdịch hết sức quan trọng trong chiến lược bảo vệthận ghép. Việc hiểu biết cơchếsinh lý bệnh sẽgiúp các nhà lâm sàng có lựa chọn thuốc điều hòa miễn dịch đúng đắn và thái độtheo dõi thích hợp. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment