TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH GHÉP TẠNG TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH GHÉP TẠNG TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH GHÉP TẠNG TRÊN THẾ GIỚI

Lê Chí Công1; Đỗ Trường Giang2; Nguyễn Đức Trường3
TÓM TẮT 
Mục tiêu: mô tả lịch sử phát triển, vấn đề đạo đức, luật pháp  của du lịch ghép tạng trên thế giới từ lúc  hình  thành  đến nay.Phương pháp nghiên cứu:  tìm kiếm trên Pubmed sử dụng từ khóa: “Transplant tourism” (du lịch ghép tạng). Tìm kiếm thông qua tài liệu tham khảo các bài viết cùng chủ  đề. Tiêu chuẩn lựa chọn: bài nghiên cứu có sốliệu gốc. Tiêu chuẩn loại trừ: bài tổng quan, bài bình luận, bài phản hồi. Vềbằng chứng của luật, tìm kiếm trên Google sửdụng từkhóa: “Legislation”, “Law”, “Organ trafficking”, “Organ harvesting” và “Organ abuse”. Kết quả: quá trình phát triển của du lịch ghép tạng chia 3 giai  đoạn chính. Giai  đoạn trước năm 2000, điểm đến phổbiến nhất của thời k ỳnày là Ấn Độ, cùng với các văn bản luật và quy  định chưa hoàn thiện. Giai  đoạn 2000 – 2010 là giai  đoạn bùng nổcủa Ngành Du lịch ghép tạng. Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu vềsốca du khách ghép tạng. Điểm nổi bật của giai đoạn này là nghị quyết  A57-18  của  Tổ chức  Y  tế Thế giới  về hạn  chế du  lịch  ghép  tạng  (2003)  và  tuyên  bốIstanbul kêu gọi chấm dứt du lịch ghép tạng (2008) ra đời. Giai đoạn 2010 đến nay, nhiều bằng chứng tin cậy chứng minh bệnh nhân du lịch ghép tạng gặp nhiều biến chứng hơn so với bệnh nhân ghép tạng trong nước cùng với hoàn thiện hệthống luật cấm du lịch ghép tạng ởmột sốquốc gia, nổi bật là Israel,  Đài Loan, Tây Ban Nha…  Kết luận:  xu hướng chung  của thế  giới xem du  lịch ghép tạng là  phi pháp, các quốc gia  phát triển và  Tổ chức Y tế Thế giới  đang kiện toàn luật pháp và chế tài nhằm ngăn chặn du lịch ghép tạng. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment