Tổng quan về thuốc tây y điều trị loét dạ dày tá tràng

Tổng quan về thuốc tây y điều trị loét dạ dày tá tràng

Tên bài báo:Tổng quan về thuốc tây y điều trị loét dạ dày tá tràng

Tác giả:    Nguyễn Xuân Huyên

Tên tạp chí:    Nội khoa

Năm xuất bản:    1992    Số:    1            Trang:    32-38

Tóm tắt:    

Tác giả đã đề cập đến 2 phương thức điều trị loét dạ dày tá tràng gồm phương thức điều trị theo sinh lý bệnh và phương thức điều trị theo nguyên sinh bệnh. Phương thức điều trị theo sinh lý bệnh học bao gồm các thuốc chống bài tiết, các thuốc chống acid, các thuốc bảo vệ niêm mạc. Phương thức điều trị theo nguyên sinh bệnh bao gồm các thuốc kháng sinh, các loại muối bismuth, smectite.

Tổng quan về thuốc tây y điều trị loét dạ dày tá tràng

Leave a Comment