TỔNG QUAN VỀ TỔNG HỢP XANH NANO BẠC SỬ DỤNG CHIẾT XUẤT THỰC VẬT VÀ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC Y – DƯỢC

TỔNG QUAN VỀ TỔNG HỢP XANH NANO BẠC SỬ DỤNG CHIẾT XUẤT THỰC VẬT VÀ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC Y – DƯỢC

TỔNG QUAN VỀ TỔNG HỢP XANH NANO BẠC SỬ DỤNG CHIẾT XUẤT THỰC VẬT VÀ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC Y – DƯỢC
Bùi Thị Thu Hà1, Vũ Tuấn Anh1, Trần Bá Hiếu1
Tóm tắt
Trong số các phương pháp tổng hợp tiểu phân nano, quá trình tổng hợp xanh nano bạc thu hút sự chú ý trong lĩnh vực Y – Dược do các đặc tính hóa lý và sinh học độc đáo của chúng. Phương pháp tổng hợp xanh là phương pháp sử dụng chiết xuất từ thực vật, sinh vật sống hoặc phân tử sinh học làm tác nhân để tổng hợp các tiểu phân nano. Các tiểu phân nano bạc được tổng hợp xanh có tính tương thích sinh học, thân thiện với môi trường, kinh tế và hiệu quả. Tổng quan này nhằm làm sáng tỏ những tiến bộ gần đây trong quy trình tổng hợp xanh nano bạc sử dụng chiết xuất thực vật (G-AgNP) và tiềm năng của chúng trong các ứng dụng kháng khuẩn, mỹ phẩm, chống ung thư, chẩn đoán và cảm biến sinh học.

Trong số các nano kim loại, nano bạc thu hút nhiều sự quan tâm do phạm vi ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực vi sinh vật học, hóa học, công nghệ thực phẩm, sinh học tế bào, y sinh và dược học [1]. Các đặc tính hóa lý độc đáo của nano bạc bao gồm kích thước, hình dạng, diện tích bề mặt lớn, đặc tính quang học, cơ học và khả năng phản ứng hóa học làm cho chúng được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực Y – Dược. Tính độc đáo của nano kim loại đến từ phương thức tổng hợp của chúng. Các phương pháp thông thường để tổng hợp các tiểu phân nano bao gồm phương pháp vật lý và phương pháp hóa học với nhược điểm lớn là chi phí cao, gây ô nhiễm môi trường, các hóa chất độc hại có khả năng hấp thu lên bề mặt tiểu phân nano làm giảm tính tương thích sinh học [2]. Do đó, cần phát triển một phương pháp tổng hợp mới thay thế, đó là phương pháp tổng hợp xanh. Thực vật là nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú cùng với những đặc tính sinh học tuyệt vời đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Y – Dược. Tổng hợp xanh nano bạc sử dụng chiết xuất thực vật là phương pháp thân thiện với môi trường, dễ thực hiện, có khả năng nâng cấp quy mô công nghiệp, kinh tế và hiệu quả

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment