TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA CĂN BẢN

TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA CĂN BẢN

TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA CĂN BẢN.Các trường hợp lâm sàng Căn bản trong Sản Phụ khoa hướng dẫn bạn suy nghĩ về bệnh nhân như một toàn thể, chứ không phải như là một chuỗi các triệu chứng không được kết nối. Với cách tiếp cận thực tế liên quan đến lý thuyết cơ bản, series kiến thức tích hợp của bạn với thực tế quản lý vấn đề lâm sàng, và cung cấp một cơ sở cho việc phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề.

Các lĩnh vực cốt lõi của học đại học được bao trùm theo một trình tự hợp lý của các hoạt động học tập: mỗi trường hợp được tiếp theo là một câu trả lời chi tiết, cùng với một số câu hỏi theo phong cách OSCE để giúp bạn thực hành cho kỳ thi. Tư vấn liên quan đến các câu hỏi phong cách OSCE và câu trả lời cũng có ở cuối mỗi phần.

Khái niệm và thông tin quan trọng được đánh dấu, và bố trí thân thiện với người đọc phản ánh chính xác các loại câu hỏi mà bạn sẽ gặp phải, tạo nên sự trợ giúp hoàn hảo cho tất cả các loại trường hợp kiểm tra.

Các trường hợp lâm sàng được trình bày sẽ phản ánh những nội dung cốt lõi trong chương trình đào tạo Sản phụ khoa cho sinh viên đại học Y khoa và sẽ bắt chước các loại trường hợp mà SV thường gặp phải trong quá trình đào tạo lâm sàng của họ. 60 trường hợp lâm sàng đều được bổ sung bởi các hình ảnh đầy màu sắc và sơ đồ được sử dụng để minh họa các trường hợp.

Product details
Series: Core Clinical Cases
Paperback: 180 pages
Publisher: CRC Press; 3 edition (October 2, 2011)
Language: English
ISBN-10: 1444122851

TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA CĂN BẢN

Leave a Comment