Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ

Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ

Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Duy Huề
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tìm các yếu tố trên CHT gợi ý mất ổn định cột sống ở bệnh nhân trượt đốt sống (Trượt đốt sống) thắt lưng do thoái hóa. 101 bệnh nhân (Bệnh nhân) (68 Bệnh nhân thuộc nhóm ổn định và 33 Bệnh nhân thuộc nhóm mất ổn định được chẩn đoán Trượt đốt sống thắt lưng do thoái hóa trên X-quang thắt lưng cúi ưỡn và CHT từ 01/2021 đến 02/2022 được lựa chọn. Kết quả cho thấy Trượt đốt sống thắt lưng do thoái hóa hay gặp nhất ở tầng L4/L5 (60,39%). Giá trị trung bình dịch khối khớp bên nhóm mất ổn định (2,15 ± 1,23mm) lớn hơn nhóm ổn định (0,89 ± 1,11mm) có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Mức độ thoái hóa khối khớp bên của nhóm mất ổn định (2,01 ± 0,43) nhỏ hơn nhóm ổn định (2,57 ± 0,76) với p < 0,05 (p = 0.047). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chiều cao trung bình đĩa đệm và mức độ thoái hóa đĩa đệm giữa hai nhóm. Như vậy, dịch khối khớp bên trên CHT có thể là dấu hiệu hữu ích gợi ý mất vững cột sống.Vì vậy, các trường hợp được phát hiện Trượt đốt sống thắt lưng trên CHT kèm dịch khối khớp bên mà chưa được chụp X-quang cột sống động học thì nên chụp X-quang động học để xác định mất vững cột sống. Các trường hợp có trượt đốt sống trên X-quang thẳng nghiêng thì nên thực hiện chụp động học để đánh giá tình trạng mất vững cột sống.

Trượt đốt sống thắt lưng do thoái hóa được định nghĩa là tình trạng trượt quá mức của một thân  đốt  sống  so  với  thân  đốt  sống  khác  do những thay đổi thoái hóa của các cấu trúc hỗ trợ cột sống như đĩa đệm, dây chằng, khối khớp bên.1 trượt đốt sống do thoái hóa là một bệnh thoái hóa nên hay gặp ở người cao tuổi. Mất ổn định cột sống thắt lưng là sự chuyển động bất thường của cột sống vượt quá giới hạn vận động bình thường của nó.2 Nó có thể gây ra các triệu chứng lâm sàng như đau lưng, triệu chứng của chèn ép thần kinh như đau chân, yếu chân, hội chứng đuôi ngựa. Vì vậy, chẩn đoán sớm và chính xác có ý nghĩa trong chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Chiến lược điều trị cho bệnh nhân trượt đốt sống mất vững bao gồm phẫu thuật giải ép hoặc phẫu thuật giải ép với hợp nhất.2 X-quang  cúi,  ưỡn  được  dùng  như  tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán mất vững cột sống. Mặc  dù  X-quang  được  khuyến  nghị  để  phát hiện trượt thân đốt sống nhưng CHT là phương pháp thích hợp hơn để xác định mức độ hẹp ống sống, mức độ chèn ép rễ thần kinh, thoái hóa đĩa đệm và thoái hóa khối khớp bên kèm theo trượt đốt sống. Gần đây, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thoái hóa đĩa đệm, thoái hóa khối khớp bên, dịch khối khớp bên trên CHT có liên quan đến mất ổn định cột sống.3, 4 Tuy nhiên việc xác định trên hình ảnh còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mục đích nghiên cứu của chúng tôi là tìm các dấu hiệu trên CHT gợi ý mất ổn định cột sống trên bệnh nhân được chẩn đoán trượt đốt sống thắt lưng do thoái hóa.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa, mất ổn định cột sống, dịch khối khớp bên, thoái hóa khối khớp bên, X-quang cúi ưỡn tối đa, X-quang động học

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment