Truyền máu trong ghép tủy

Truyền máu trong ghép tủy

Tên bài báo:Truyền máu trong ghép tủy

Tác giả:Bửu Mật
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1995Số:6Tập:193Trang:30-32
Tóm tắt:
Truyền máu trong ghép tủy là một phần quan trọng trong giai đoạn chờ tuỷ của người cho (hay chính tủy của bệnh nhân trong tự ghép tủy) “mọc” và tăng trưởng. Đối với bạch cầu dùng glycoproteins tái tổ hợp như GM – CSF. Đối với hồng cầu cần phải duy trì hematocrite tối thiểu ở mức 25% bằng cách truyền hồng cầu lắng đặc và phù hợp đã được loại bỏ bạch cầu không cần thiết. Đối với tiểu cầu cần phải duy trì một lượng tối thiểu > 20.000/mm3 bằng cách truyền tiểu cầu đậm đặc trích từ một người cho hay từ nhiều người khác. Nên truyền tiểu cầu cùng nhóm máu với bệnh nhân. Điều cần chú ý là tất cả các sản phẩm trích từ máu toàn phần đều được loại bỏ bạch cầu để tránh phản ứng GVH có thể xảy ra.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment