Từ điển Các dấu hiệu trong Thần kinh học 4e 2016

Từ điển Các dấu hiệu trong Thần kinh học 4e 2016

Từ điển Các dấu hiệu trong Thần kinh học 4e 2016.Ba ấn bản đầu tiên của từ điển Dấu hiệu thần kinh đã được sự đón nhận và hona nghênh từ đông đảo bạn đọc và các chuyên gia đánh giá. Cũng giống như các ấn bản này, ấn bản thứ tư đã được cập nhật và bổ sung, mô tả gần như mọi dấu hiệu triệu chứng liên quan đến thần kinh học.

Từ điển này không phải là cuốn sổ tay để điều trị các rối loạn về thần kinh. Trong khi nhiều đầu mục cung cấp các tùy chọn điều trị mới nhất. Từ điển cũng không phải là một cuốn sách ôn thi bởi nó không theo định dạng hỏi đáp nhưng mỗi đầu mục đều được gắn với một rối loạn hoặc bệnh lý cụ thể. Từ điển liệt kê triệu chứng theo thứ tự chữ cái các rối loạn thường gặp, được thiết kế để hướng dẫn thầy thuốc đi đến chẩn đoán lâm sàng đúng đắn. 
Từ điển này tập trung vào vấn đề, ngắn gọn và thực tiễn. Cấu trúc các đề mục trong cuốn sách lâm sàng thực tế này cung cấp một hình ảnh thu nhỏ của các dấu hiệu thần kinh.
Mỗi đầu mục bao gồm :
– Định nghĩa dấu hiệu
– Các kỹ thuật lâm sàng để khai thác dấu hiệu
– Mô tả các dấu hiệu khác có thể đi kèm
– Giải thích sơ sở sinh lý bệnh/ dược lý học của triệu chứng
– Chẩn đoán phân biệt
– Tóm tắt chi tiết điều trị 
Những đầu mục này cũng bao gồm cơ sở giải phẫu học thần kinh của dấu hiệu. Từ điển dấu hiệu thần kinh 4e là một tham khảo không thể thay thế dành cho tất cả sinh viên Y khoa, học viên, các thầy thuốc lâm sàng chăm sóc bệnh nhân mắc các rối loạn hay bệnh lý về thần kinh.
Phiên bản lần thứ tư được cập nhật và mở rộng này là một bảng liệt kê theo thứ tự chữ cái các dấu hiệu thần kinh thông thường được thiết kế để hướng dẫn bác sĩ về chẩn đoán lâm sàng chính xác. Từ điển tập trung, dựa trên vấn đề và súc tích. 
Từ điển Các dấu hiệu trong Thần kinh học 4e 2016
Hardcover: 347 pages
Publisher: Springer; 4th ed. 2016 edition (April 29, 2016)
Language: English
ISBN-10: 3319298194
ISBN-13: 978-3319298191
Các mục có cấu trúc trong tài liệu lâm sàng thực tế này cung cấp các tóm tắt của một loạt các dấu hiệu thần kinh. Mỗi mục nhập bao gồm: một định nghĩa của dấu hiệu; một tài khoản ngắn gọn về kỹ thuật lâm sàng cần thiết để gợi lên dấu hiệu; mô tả các dấu hiệu khác có thể kèm theo dấu chỉ thị; một lời giải thích về nền tảng sinh lý bệnh học và / hoặc dược lý; Chẩn đoán phân biệt; chi tiết điều trị ngắn; và nơi được biết đến, cơ sở thần kinh thần kinh của dấu hiệu. 
Một từ điển của các dấu hiệu thần kinh, ấn bản thứ tư , là một tài liệu tham khảo không thể thiếu cho tất cả sinh viên, học viên và bác sĩ lâm sàng chăm sóc bệnh nhân rối loạn thần kinh và cũng có thể được sử dụng để chuẩn bị cho các kỳ thi vì mỗi mục là một bản chụp của một rối loạn cụ thể dịch bệnh.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment