TUYÊN NGÔN ISTANBUL VỀ BUÔN BÁN TẠNG VÀ GHÉP TẠNG DU LỊCH

TUYÊN NGÔN ISTANBUL VỀ BUÔN BÁN TẠNG VÀ GHÉP TẠNG DU LỊCH

TUYÊN NGÔN ISTANBUL VỀ BUÔN BÁN TẠNG VÀ GHÉP TẠNG DU LỊCH (Phiên bản 2018)

Trần Ngọc Sinh1,2
TÓM TẮT 
Chủ trương thương mại nội tạng nhắm đến những người dễbịtổn thương (như người mù chữ và nghèo khổ, người nhập cưkhông có giấy tờ, tù nhân, người tịnạn chính trịhoặc kinh tế) ở những nước nghèo tài nguyên,  đã bịcác tổchức quốc tếnhưTổchức Y tếThếgiới (WHO) lên án trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sựbùng nổcủa truyền thông internet và việc dễdàng chi tiền của bệnh nhân  ởnhững nước giàu  để  đi du lịch và mua nội tạng,  buôn  bán  nội  tạng  và  du  lịch  ghép  tạng  trở thành  vấn  đề toàn  cầu.  Ví  dụ,  năm  2006, người nước ngoài nhận được 2/3 trong số2.000 ca ghép thận được thực hiện ởPakistan. Tuyên  ngôn  Istanbul  tuyên  bố người  nghèo  bán  nội  tạng  của  họ là  bị bóc  lột  bởi  những người giàu có hơn ởnước của họhoặc khách du lịch đến ghép tạng từ nước ngoài. Hơn nữa, chính khách du lịch ghép tạng có nguy cơbịtổn hại vềthểchất nếu việc ghép tạng không được kiểm soát và bất hợp pháp. Hội nghị Istanbul kết luận chủ trương thương mại hóa ghép tạng, lợi  dụng  những  người  dễ bị tổn  thương  và  lợi  dụng  du  lịch  để buôn  bán  tạng  phải  bị cấm. Tuyên ngôn cũng kêu gọi các chuyên gia ghép tạng, các cá nhân và thông qua các tổ chức ghép tạng, chấm dứt những hoạt  động phi đạo đức này và khuyến khích hoạt  động thực hành an toàn, có trách nhiệm nhằm đáp  ứng nhu cầu của người nhận tạng ghép,  đồng thời bảo vệngười hiến tạng. 
Các quốc gia gốc của khách du lịch ghép tạng, cũng nhưnhững nước nơi người du lịch đến tìm tạng ghép, chỉmới bắt đầu nghĩ đến trách nhiệm của mình đểbảo vệngười dân khỏi bịbóc lột và phát triển việc tự cung tự cấp trong hiến tạng để ghép. Tuyên ngôn nhằm mục đích củng cốquyết tâm của chính phủvà tổchức quốc tế đểxây dựng luật và nguyên tắc nhằm chấm dứt các thực hành sai trái

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment