Tỷ lệ táo bón chức năng ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ

Tỷ lệ táo bón chức năng ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ

Tỷ lệ táo bón chức năng ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ
Suong Keseang1, Nguyễn Thị Thanh Mai1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 160 trẻ rối loạn phổ tự kỷ (24 – 72 tháng tuổi) tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 11/2020 – 4/2021 nhằm xác định tỷ lệ táo bón chức năng ở nhóm trẻ này. Táo bón chức năng được chẩn đoán theo tiêu chuẩn Rome IV. Kết quả cho thấy tỷ lệ táo bón chức năng ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ là 23,1%, tăng cao hơn rõ rệt ở nhóm trẻ 48 – 72 tháng (37,03%). Đồng thời tỷ lệ táo bón chức năng tăng hơn một cách có ý nghĩa ở nhóm có kèm theo chậm phát triển, rối loạn hành vi ăn uống, rối loạn giấc ngủ, rối loạn hành vi và rối loạn cảm giác giác quan (xấp xỉ 40%). Không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ mắc táo bón chức năng ở nhóm tự kỷ mức độ nặng khi so sánh với nhóm tự kỷ mức nhẹ và trung bình. Những kết quả này gợi ý rằng táo bón chức năng là rối loạn đồng mắc phổ biến ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ, cần được đánh giá và điều trị sớm.

 

Tỷ lệ táo bón chức năng ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ

Leave a Comment