ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D VÀ 2D ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP: KINH NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN K

ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D VÀ 2D ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP: KINH NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN K

ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D VÀ 2D ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP: KINH NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN K 

Phạm Văn Bình* 
TÓM TẮT 
Mục tiêu:so sánh kết quả gần của phẫu thuật nội soi 3D với 2D trong mổcắt cụt trực tràng điều trịung thưtrực tràng thấp. Đối tượng và  phương pháp: mô tảhồi cứu 155 bệnh nhân ung thưtrực tràng thấp được phẫu thuật nội soi triệt căn, trong đó 85 bệnh nhân mổbằng phương pháp 3D, 70 bệnh nhân mổ bằng phương pháp 2D. Kết quả:thời gian mổcủa phương pháp 3D ngắn hơn 2D (105,6 ± 15,1 phút và 125,5 ± 17 phút), lượng máu mất trong m ổ7,5 ± 6 ml và  8,1 ± 5 ml, sốl ượng hạch nạo vét được 12,3 ± 4,7 và 13 ± 3,2 hạch, thời gian trung ti ện 3 – 3,5 ngày, N thời gian nằm viện sau mổ7 và 8 ngày, biến chứng sau mổ4,7% và 5,7%. Kết luận:thời gian  phẫu thuật nội soi 3D mổcắt cụt trực tràng ngắn hơn so với mổnội soi 2D. Không có sựkhác  biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 phương pháp về lượng máu mất trong mổ, số lượng hạch nạo  vét được, thời gian trung tiện, thời gian nằm viện sau mổvà biến chứng sau mổ. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment