ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY LỒNG NGỰC LIỀU THẤP TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI, NĂM 2018

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY LỒNG NGỰC LIỀU THẤP TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI, NĂM 2018

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY LỒNG NGỰC LIỀU THẤP TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI, NĂM 2018
Nguyễn Tuấn Dũng1, Đinh Thanh Tùng1, Lê Trung Kiên1, Trần Văn Hữu1
1 Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai
Mục tiêu: Để phát hiện các bệnh lý của phổi cũng như nốt mờ hay ung thư phổi thì phương pháp chụp cắt lớp vi tính phổi có giá trị chẩn đoán cao. Nhưng các phương pháp thăm khám cát lớp vi tính hiện nay tại bệnh viện lại làm cho bệnh nhân nhiễm xạ quá lớn. Vì vậy trên thế giới hiện nay đã đưa vào phương pháp tầm soát bệnh lý của phổi với phương pháp chụp cắt lớp vi tính liều thấp ( Lung lowdose ). Chính vì thế để giảm liều tia hấp thụ cho bênh nhân.
Đối tượng phương pháp nghiên cứu: 300 bệnh nhân được chụp CLVT phổi liều thấp bằng máy CLVT 128 lát cắt hãng Hitachi với các thông số 100kV, 35-52.5 mAs, rotation 0.35s picth 1.07 với phần mềm điều chỉnh liều tự động. Nhóm chứng gồm 300 bệnh nhân được chụp CLVT ngực liều bình thường (120kV, 87.5 – 140mAs, rotation 0.35s picth 1.07 với phần mềm điều chỉnh liều tự động ). Đánh giá chất lượng CLVT ngực ở 2 nhóm bệnh nhân, ghi nhận các thông số nhiễm xạ CTDIvol, DLP, Effectivedose.
Kết quả:Về các thông số chụp: kV và mAs ở nhóm SDCT là 120 kV, 87.5 – 140mAs, ở LDCT là 100 kV, 35-52.5 mAs, giảm mAs 66% ở LDCT so với SDCT (p < 0.001). Chất lượng hình ảnh CLVT ngực tương đương ở 2 nhóm (p < 0.05). Giảm liều nhiễm xạ ở nhóm LDCT so với SDCT với CTDIvol chỉ còn 2.3 ± 0.5 mGy (giảm 60 %), DLP 90 ± 18 mGy.cm (giảm 65%) (p < 0.001) Effective dose 0.76 ± 0.22mSv (giảm 65%), (p < 0.001).
Kết luận: Chụp CLVT đa dãy lồng ngực liều thấp giúp giảm liều nhiễm xạ cho bệnh nhân nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh.

https://thuvieny.com/ung-dung-phuong-phap-chup-cat-lop-vi-tinh-da-day-long-nguc-lieu-thap/

Leave a Comment