Ung thư thận-Quản lý đương đại 2E 2020

Ung thư thận-Quản lý đương đại 2E 2020

Ung thư thận-Quản lý đương đại 2E 2020.Phiên bản thứ hai được cập nhật đầy đủ này cung cấp một tổng quan toàn diện về tình trạng ung thư thận và sẽ là cẩm nang thiết yếu dành cho nội trú tiết niệu, bác sĩ lâm sàng, bác sĩ phẫu thuật và nhà nghiên cứu quan tâm đến ung thư biểu mô tế bào thận.
Sách đánh giá các thông tin mới nhất về dịch tễ học, kịch bản lâm sàng, sinh học phân tử và di truyền học, hội chứng di truyền, bệnh lý, hình ảnh, hình ảnh phân tử, X quang can thiệp, tiến bộ phẫu thuật và phương pháp thống nhất để phẫu thuật và điều trị ung thư tế bào thận. Nó cũng giải quyết việc quản lý K thận cục bộ, bệnh tiến triển cục bộ và bệnh tiến triển di căn gần và xa.

Đây là một nguồn tài nguyên quý giá cho các bác sĩ và nhà nghiên cứu đối phó với ung thư thận, Ung thư thận: Quản lý đương đại, Ấn bản thứ hai cung cấp một bản tóm tắt toàn diện về lĩnh vực sẽ hướng dẫn quản lý bệnh nhân và kích thích các nỗ lực nghiên cứu khoa học cơ bản và lâm sàng.

TÁC GIẢ SÁCH Ung thư thận-Quản lý đương đại 2E 2020
John Libertino M.D. Giáo sư tiết niệu, Trường Y, Đại học Tufts, Boston, Massachusetts

Jason Gee M.D. Phó Giáo sư Tiết niệu, Trường Y, Đại học Tufts, Boston, Massachusetts

THÔNG TIN_
Renal Cancer- Contemporary Management
Editors: Libertino, John, Gee, Jason (Eds.)
Copyright 2020
Publisher: Springer International Publishing
Copyright Holder: Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN: 978-3-030-24378-4
Edition Number: 2
Number of Pages: 465

Ung thư thận-Quản lý đương đại 2E 2020

Leave a Comment