Vai trò của lưu lượng máu từ thất lên động mạch phổi trong phẫu thuật Fontan

Vai trò của lưu lượng máu từ thất lên động mạch phổi trong phẫu thuật Fontan

Vai trò của lưu lượng máu từ thất lên động mạch phổi trong phẫu thuật Fontan với đường dẫn máu ngoài tim bằng ống ghép nhân tạo
Phạm Hữu Minh Nhựt, Trần Quyết Tiến
Đặt vấn đề: Trong phẫu thuật Fontan cho bệnh tim một tâm thất chức năng, vai trò của lưu lượng máu từ thất lên động mạch phổi vẫn còn nhiều bàn luận về hiệu quả và ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.
Mục tiêu: Nghiên cứu vai trò của lưu lượng máu từ thất lên động mạch phổi trong phẫu thuật Fontan với đường dẫn máu ngoài tim bằng ống ghép nhân tạo.
Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu, hàng loạt ca.
Kết quả: từ 05/2015 đến 01/2019 có 122 bệnh nhân được phẫu thuật Fontan với đường dẫn ngoài tim bằng ống ghép nhân tạo tại Viện Tim TPHCM, trong đó có 58 trường hợp còn lưu lượng máu từ thất lên ĐMP. Nhóm bệnh nhân còn dòng máu từ thất lên ĐMP có tuổi mổ, SpO2, áp lực ĐMP trung bình trước mổ, chỉ số Nakata và chỉ số McGoon lớn hơn có ý nghĩa so với nhóm không còn dòng máu từ thất lên ĐMP. Nghiên cứu cho thấy, còn lưu lượng máu từ thất lên ĐMP không làm tăng tỉ lệ tử vong bệnh viện và biến chứng sau mổ.
 Kết luận: lưu lượng máu từ thất lên ĐMP giúp phát triển hệ thống ĐMP tốt hơn, tránh được nguy cơ phải mở rộng các nhánh ĐMP và không làm tăng nguy cơ của phẫu thuật Fontan với đường dẫn máu ngoài tim bằng ống ghép nhân tạo.

Lưu lượng máu từ thất lên động mạch phổi (ĐMP) cùng với các tuần hoàn bàng hệ có vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ tím của các bệnh nhân tim chỉ có một tâm thất chức năng, tuy nhiên nếu lưu lượng này quá nhiều sẽ có nguy cơ  gây  ra  quá  tải  thể  tích  trong  thời  kỳ  tiền Fontan và có khả năng ảnh hưởng đến tuần hoàn Fontan sau này[1].Trongphẫu thuật Fontan cho bệnh tim một tâm  thất  chức  năng  hiện  nay,  vai  trò  của  lưu

Vai trò của lưu lượng máu từ thất lên động mạch phổi trong phẫu thuật Fontan

Leave a Comment