VAI TRÒ CỦA THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PICCO TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN

VAI TRÒ CỦA THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PICCO TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN

VAI TRÒ CỦA THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PICCO TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH
Ngô Nam Hải1*, Võ Chí Tuyến1, Nguyễn Văn Tài1,
Hoàng Văn Quang1, Bùi Anh Dũng1, Phạm Nhất Sinh1

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm huyết động và đánh giá vai trò thăm dò huyết động bằng phương pháp hòa loãng nhiệt (PiCCO) trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả một loạt trường hợp bệnh, có can thiệp và so sánh với đối tượng là 32 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn được theo dõi, điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, sử dụng phương pháp thu thập số liệu tiến cứu trong thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2021.
Kết quả: Sau 3-6h điều trị tích cực, các chỉ số như mạch, huyết áp TB, CVP, ScvO2, lactate đều cải thiện rõ rệt ở nhóm PiCCO hơn so với nhóm thường quy (TQ), đến thời điểm 96 giờ các chỉ số đạt được mục tiêu điều trị là: Mạch: 83 l/p, HATB: 82 mmHg, CVP: 11 mmHg, ScvO2: 79 mmHg, Lactate: 3,1 mmol/l. Điểm độ nặng APACHE II, SAPS II, SOFA ở nhóm PiCCO đều thấp hơn nhóm TQ ở các thời điểm (p<0,05). Tại thời điểm 96h, các chỉ số huyết động riêng của nhóm PiCCO đạt mục tiêu đích là CI: 4,4; EVLWI: 5,0; SVRI: 1864; GDEVI: 805. Mức dùng thuốc co mạch và thuốc trợ tim ở nhóm PiCCO thấp hơn nhóm TQ từ T0-T96 (p<0,05). Sau 96h điều trị tích cực, không có bệnh nhân tử vong ở cả 2 nhóm. Tỉ lệ bệnh nhân phụ thuộc thuốc vận mạch, phụ thuộc máy thở, giảm oxy máu ở nhóm PiCCO thấp hơn nhóm TQ (p<0,05).

Theo dõi đánh giá huyết động học là yếu tố sống còn trong điều trị bệnh nhân sốc tại khoa Hồi sức cấp cứu. Các thông tin về huyết động chính xác giúp phân tích đánh giá chức năng tuần hoàn, dự báo chiều hướng xấu đi hoặc tốt lên từ đó giúp đưa ra quyết định lâm sàng phù hợp[1].
Hiện nay có rất nhiều phương pháp thăm dò huyết động đã được áp dụng trong lâm sàng giúp theo dõi, đánh giá và hỗ trợ điều trị hiệu quả trong đó có phương pháp thăm dò huyết động bằng PiCCO. Với ưu thế có nhiều chỉ số huyết động mới giúp đánh giá thể tích tuần hoàn tin cậy như chỉ số thể tích cuối tâm trương toàn bộ GEDVI, chỉ số nước ngoài mạch phổi EVLWI, chỉ số chức năng tim CFI. PiCCO còn có chức năng cơ bản như đo cung lượng tim, chỉ số tim CO, CI, chỉ số sức cản mạch hệ thống SVRI .

VAI TRÒ CỦA THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PICCO TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN

Leave a Comment