VAI TRÒ CỦA UNG BƯỚU NỘI KHOA TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG KHÔNG BIỂU MÔ

VAI TRÒ CỦA UNG BƯỚU NỘI KHOA TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG KHÔNG BIỂU MÔ

VAI TRÒ CỦA UNG BƯỚU NỘI KHOA TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG KHÔNG BIỂU MÔ.
VO THỊ NGỌC ĐIỆP1, NGUYỄN HOANG QUÝ2
TÓM TẮT
Ung thư buồng trứng không biểu mô (UTBTKBM) chiếm tỉ lệ khoảng 10 % trong tất cả các loại ung thư buồng trứng. Hai nhóm UTBTKBM thường gặp nhất là bướu tế bào mầm (BTBM) và bướu đệm dây sinh dục (BĐDSD). Bên cạnh đó còn có các nhóm ít gặp hơn như carcinôm tế bào nhỏ buồng trứng và sarcôm buồng trứng với mức độ ác tính cao, diễn tiến lâm sàng rầm rộ và tiên lượng rất xấu. Trong khi BTBM có tiên lượng tốt với tỉ lệ chữa khỏi hoàn toàn xấp xỉ 90 -100% ở giai đoạn sớm, thì BĐDSD lại có tiên lượng xấu tỉ lệ tái phát lại khá cao. Trong bài tổng quan y văn này, chúng tôi sẽ đi sâu vào vai trò của ung bướu nội khoa trên nhóm bệnh nhân này.

Ung thư buồng trứng không biểu mô (UTBTKBM) chiếm khoảng 10-15% trong các trường hợp ung thư buồng trứng[1,2]. Trong khi bướu tế bào mầm (BTBM) ác tính thường gặp ở phụ nữ trẻ chiếm khoảng 5%, thì bướu đệm dây sinh dục (BĐDSD) thường gặp ở lứa tuổi trung niên và sau mãn kinh chiếm khoảng 3-5% trong các loại giải phẫu bệnh ung thư buồng trứng. Các dạng khác hiếm gặp hơn như cacrcinôm tế bào nhỏ và sarcôm buồng trứng chiếm khoảng 1%. Tỉ lệ phát hiện hàng năm đối với BTBM là 3.7/1000 000 và 2.1/1000 000 phụ nữ đối với BMĐDSD[2].
Phần lớn bệnh nhân thường không có triệu chứng đau, bướu lớn chậm nhưng diễn tiến trên lâm sàng khi phát hiện bệnh thường rầm rộ. Không giống như BTBM thường xuất hiện ở cả 2 buồng trứng, BĐDSD và bướu tế bào steroid thường xuất hiện chỉ ở 1 bên. Đặc biệt trong nhóm BĐDSD thì bướu tế bào hạt thiếu niên, bướu tế bào Sertoli và bướu tế bào Sertoli-Leydig thường xuất hiện trong độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi và nữ trẻ. Chính vì vậy việc phát hiện chẩn đoán sớm, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược điều trị bảo tồn chức năng sinh sản của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ[2].
BĐDSD và bướu tế bào steroid có khả năng tiết ra một lượng lớn hóc môn nội tiết steroid. Trong nhóm này, bướu tế bào hạt thường có đặc điểm tiết nhiều estrogen, ngược lại bướu tế bào SteroliLeydid sẽ thường tiết nhiều androgens có thể biểu hiệu trên lâm sàng với các triệu chứng liên quan đến hệ nội tiết. Bên cạnh đó, nhóm carcinôm tế bào nhỏ buồng trứng thường liên quan đến tình trạng đến biểu hiện lâm sàng của tình trạng tăng canci máu

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment