Vai trò và kỹ thuật xét nghiệm tìm rong tảo trong chẩn đoán ngạt nước (diatomeae)

Vai trò và kỹ thuật xét nghiệm tìm rong tảo trong chẩn đoán ngạt nước (diatomeae)

Tên bài báo:Vai trò và kỹ thuật xét nghiệm tìm rong tảo trong chẩn đoán ngạt nước (diatomeae)

Tác giả:Nguyễn Văn Nam

Tên tạp chí:Y học Việt Nam

Năm xuất bản:1996Số:12Tập:211Trang:2-6

Tóm tắt:

Đánh giá vai trò và kỹ thuật xét nghiệm tìm rong tảo trong chẩn đoán ngạt nước (diatomeae). Tất cả các trường hợp ngạt nước mà khám nghiệm đã có các thương tổn điền hình của một ngạt nước, tiến hành làm xét nghiệm tìm diatomeae trong các tạng đặc (gan, thận) đều có kết quả dương tính. Trong nhiều trường hợp khám muộn, việc xét nghiệm tìm tảo trong tủy xương đùi vẫn đạt kết quả tốt. Tìm thấy diatomeae trong xoang bướm trong vòng 48h đầu sau chết mới có giá trị chẩn đoán, nhưng nếu tìm thấy sau nhiều ngày mà xác vớt lên khỏi nước trước 48h thì giá trị của xét nghiệm vẫn giống như khám nghiệm trong vòng 48h đầu sau chết.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment