Washington Hướng dẫn Sinh tồn Dành cho Bác sĩ Nội trú 4e

Washington Hướng dẫn Sinh tồn Dành cho Bác sĩ Nội trú 4e

Washington Hướng dẫn Sinh tồn Dành cho Bác sĩ Nội trú 4e.Ấn bản thứ 4 của Washington Hướng dẫn Sinh tồn dành cho Nội trú bao gồm tất cả các thông tin thiết yếu để có một quá trình thực tập nội trú bệnh viện thành công.
Được thiết kế để giúp các bác sĩ nội trú cải thiện năng lực của họ trong các công việc hằng ngày tại buồng bệnh, tham khảo kích thước bỏ túi này cung cấp các lời khuyên Y khoa thực tế cho 10 vấn đề phổ biến nhất mà các bác sĩ nội trú sẽ phải đối mặt trong quá trình luân khoa của họ, bao gồm bệnh sử cốt yếu, Những gì không được quên, và Khi nào thì cần nhờ trợ giúp.

+ Bao gồm hướng dẫn từng bước đi kèm các hình ảnh minh họa theo dạng thẻ các quy trình lâm sàng tại buồng bệnh
+ Các phần mới cung cấp những hiểu biết sâu sắc vô giá về an toàn bệnh nhân và quản lý nguy cơ
+ Mở rộng phần quản lý đau và chăm sóc hồi sức giúp hiểu tốt hơn
+ Cập nhật toàn diện tất cả các nội dung trong cuốn sách giúp cung cấp cho các bác sĩ nội trú những thực hành Y khoa tiên tiến và mới nhất
Một tài liệu ‘Sống còn’ dành cho tất cả các bác sĩ nội trú bệnh viện !
hướng dẫn sinh tồn dành cho bác sĩ nội trú


THÔNG TIN
The Washington Manual Internship Survival Guide, 4th Edition Paperback
by Thomas M. De Fer, Eric M. Knoche, Gina N. LaRossa, Heather F. Sateia
Kindle $29.99
Paperback $43.42
Paperback: 264 pages
Publisher: LWW; 4th edition (March 20, 2013)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment