WASHINGTON HƯỚNG DẪN VỀ GIẢI PHẪU BỆNH HỌC NGOẠI KHOA 2E

WASHINGTON HƯỚNG DẪN VỀ GIẢI PHẪU BỆNH HỌC NGOẠI KHOA 2E

WASHINGTON HƯỚNG DẪN VỀ GIẢI PHẪU BỆNH HỌC NGOẠI KHOA 2E.Được trình bày theo định dạng cho phép truy cập nhanh chóng Washington Manual  nổi tiếng, cuốn sách tuyệt vời này là một tài liệu hướng dẫn thiết thực để thực hành lâm sàng giải phẫu bệnh học Ngoại khoa.

Nguồn tài nguyên có giá trị này bao gồm tất cả các khía cạnh của giải phẫu bệnh lý cho tất cả các cơ quan và vị trí giải phẫu, bao gồm kiểm tra đại thể và bóc tách, chẩn đoán vi thể các bệnh nội khoa cũng như ngoại khoa, phân loại khối u và đánh giá giai đoạn của khối u.

Xem thêm : WASHINGTON HƯỚNG DẪN VỀ NGOẠI KHOA 7E

Các chương riêng biệt dành cho kỹ thuật giải phẫu bệnh ngoại khoa phụ trợ, bao gồm cả miễn dịch huỳnh quang hiển vi, hóa mô miễn dịch, hiển vi điện tử, đếm tế bào dòng, phương pháp phân tử dựa trên DNA và RNA, và công nghệ chẩn đoán hình ảnh.

Một trang web đồng hành cung cấp văn bản đầy đủ cộng với ngân hàng hình ảnh cung cấp hơn 2700 hình ảnh cho phép tải xuống và tìm kiếm.

WASHINGTON HƯỚNG DẪN VỀ GIẢI PHẪU BỆNH HỌC NGOẠI KHOA

Product details
Paperback: 980 pages
Publisher: LWW; Second edition (June 28, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1451114362

WASHINGTON HƯỚNG DẪN VỀ GIẢI PHẪU BỆNH HỌC NGOẠI KHOA 2E

Leave a Comment