WEISSMAN, X-QUANG TRONG VIÊM KHỚP VÀ BỆNH XƯƠNG CHUYỂN HÓA

WEISSMAN, X-QUANG TRONG VIÊM KHỚP VÀ BỆNH XƯƠNG CHUYỂN HÓA

WEISSMAN, X-QUANG TRONG VIÊM KHỚP VÀ BỆNH XƯƠNG CHUYỂN HÓA.Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong các kỹ thuật tạo ảnh có sẵn để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về khớp. 

Được biên soạn bởi các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực chẩn đoán và thăm dò hình ảnh cơ xương khớp, cuốn giáo trình thẩm quyền, với số lượng hình minh họa phong phú này giới thiệu những phương thức chẩn đoán và quản lý bệnh mới nhất – MRI, CT, siêu âm, y học hạt nhân, DXA, cũng như  các quy trình can thiệp. Bạn sẽ tìm thấy các thông tin toàn diện về các điều kiện khớp cụ thể, bao gồm các phát hiện xương khớp và ngoài khớp. Ấn phẩm mới tuyệt vời này sẽ đặt bạn ở vị trí hàng đầu trong các kỹ thuật thăm dò chẩn đoán hình ảnh trong bệnh viêm khớp và bệnh xương chuyển hóa – một tài liệu tham khảo phải có cho các bác sĩ và chuyên gia chẩn đoán hình ảnh.

– Bao quát tất cả các phương thức hình ảnh liên quan đến bệnh thấp khớp và các ứng dụng và chống chỉ định của mỗi loại.

– Kết hợp một định dạng thân thiện với người sử dụng, đầy màu sắc, phù hợp để tham khảo nhanh chóng và dễ dàng.

– Cung cấp các biểu hiện lâm sàng và phát hiện X-Quang của xương khớp và ngoài khớp, thể hiện  lợi ích chẩn đoán và quản lý các điều kiện phức tạp về khớp của các phương thức hình ảnh.

– Bao phủ toàn diện của phương thức hình ảnh cho tất cả các điều kiện thấp khớp, bao gồm các điều kiện chuyển khóa và các rối loạn ở trẻ em.

– Trình bày kỹ thuật can thiệp : tiêm bao khớp, soi khớp, đốt bằng sóng vô tuyến cao tần,… để tạo ra các công cụ chẩn đoán lâm sàng và can thiệp hoàn hảo.

Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong các kỹ thuật tạo ảnh có sẵn để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về khớp. Được biên soạn bởi các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực chẩn đoán và thăm dò hình ảnh cơ xương khớp, cuốn giáo trình thẩm quyền, với số lượng hình minh họa phong phú này giới thiệu những phương thức chẩn đoán và quản lý bệnh mới nhất - MRI, CT, siêu âm, y học hạt nhân, DXA, cũng như các quy trình can thiệp. Bạn sẽ tìm thấy các thông tin toàn diện về các điều kiện khớp cụ thể, bao gồm các phát hiện xương khớp và ngoài khớp. Ấn phẩm mới tuyệt vời này sẽ đặt bạn ở vị trí hàng đầu trong các kỹ thuật thăm dò chẩn đoán hình ảnh trong bệnh viêm khớp và bệnh xương chuyển hóa - một tài liệu tham khảo phải có cho các bác sĩ và chuyên gia chẩn đoán hình ảnh. - Bao quát tất cả các phương thức hình ảnh liên quan đến bệnh thấp khớp và các ứng dụng và chống chỉ định của mỗi loại. - Kết hợp một định dạng thân thiện với người sử dụng, đầy màu sắc, phù hợp để tham khảo nhanh chóng và dễ dàng. - Cung cấp các biểu hiện lâm sàng và phát hiện X-Quang của xương khớp và ngoài khớp, thể hiện lợi ích chẩn đoán và quản lý các điều kiện phức tạp về khớp của các phương thức hình ảnh. - Bao phủ toàn diện của phương thức hình ảnh cho tất cả các điều kiện thấp khớp, bao gồm các điều kiện chuyển khóa và các rối loạn ở trẻ em. - Trình bày kỹ thuật can thiệp : tiêm bao khớp, soi khớp, đốt bằng sóng vô tuyến cao tần,... để tạo ra các công cụ chẩn đoán lâm sàng và can thiệp hoàn hảo. TÓM TẮT Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease: Expert Consult - Online and Print, 1e Barbara N. W. Weissman MD Price: $200.95 Hardcover: 772 pages Publisher: Mosby; 1 Har/Psc edition (May 20, 2009) Language: English ISBN-10: 0323041779 ISBN-13: 978-0323041775

TÓM TẮT

Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease: Expert Consult – Online and Print, 1e

Barbara N. W. Weissman MD

Price: $200.95

Hardcover: 772 pages

Publisher: Mosby; 1 Har/Psc edition (May 20, 2009)

Language: English

ISBN-10: 0323041779

ISBN-13: 978-0323041775

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment