Giá trị của chuỗi xung T2 phân giải cao trong đánh giá giai đoạn tại chỗ của ung thư trực tràng

Giá trị của chuỗi xung T2 phân giải cao trong đánh giá giai đoạn tại chỗ của ung thư trực tràng [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  Giá trị của chuỗi xung T2 phân giải cao trong đánh giá giai đoạn tại chỗ của ung thư trực tràng
Authors:  PHẠM, THỊ MẾN
Advisor:  Lê, Văn Khảng
Vũ, Đăng Lưu
Keywords:  Giai đoạn ung thư trực tràng; cộng hưởng từ 3 Tesla; chuỗi xung T2 phân giải cao.
Issue Date:  20/11/2023
Abstract:  Ung thư trực tràng (UTTT) là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở nước ta và các nước trên thế giới. Tại Việt Nam ung thư trực tràng đứng thứ 5 trong các nhóm ung thư về tỷ lệ mắc, đứng thứ 6 về tỷ lệ tử vong. Tỷ lệ sống them 5 năm là hơn 90% ở giai đoạn I, 70% đến 85% ở giai đoạn II, 25% đến 80% ở giai đoạn III nhưng chỉ còn dưới 10% nếu ở giai đoạn IV 1. Vì vậy, yếu tố quyết định đến kết quả điều trị là đánh giá giai đoạn bệnh chính xác.
Cộng hưởng từ là một phương pháp phổ biến và không xâm lấn, cho phép đánh giá chính xác, chi tiết xâm lấn cấu trúc trên thành hay xung quanh trực tràng cũng như xác định tính chất các hạch vùng, từ đó lập kế hoạch điều trị tối ưu cho bệnh nhân, nhằm tăng tỷ lệ sống thêm, tiên lượng sự tái phát tại chỗ.
Các nghiên cứu được công bố trong những năm gần đây về cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư trực tràng cùng với đồng thuận năm 2016 của hội chẩn đoán hình ảnh bụng và ống tiêu hóa Châu Âu (ESGAR) về vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư trực tràng đều cho thấy vai trò và giá trị quan trọng của chuỗi xung T2 phân giải cao. Đã có một số công trình nghiên cứu ngoài nước về giá trị của chuỗi xung T2 phân giải cao trong đánh giá giai đoạn tại chỗ ung thư trực tràng nhưng hiện tại trong nước chưa có nghiên cứu nào về chuỗi xung này, chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của chuỗi xung T2 phân giải cao trong đánh giá giai đoạn ung thư trực tràng tại chỗ khi đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh sau mổ.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment