X-QUANG CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP TRONG TRUY CẬP ĐỘNG TĨNH MẠCH ĐỂ LỌC MÁU

X-QUANG CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP TRONG TRUY CẬP ĐỘNG TĨNH MẠCH ĐỂ LỌC MÁU

X-QUANG CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP TRONG TRUY CẬP ĐỘNG TĨNH MẠCH ĐỂ LỌC MÁU  ( Diagnostic and Interventional Radiology of Arteriovenous Accesses for Hemodialysis )

Đây là cuốn sách đầu tiên hoàn toàn viết riêng cho việc điều trị các biến chứng liên quan đến truy cập động tĩnh mạch trong chạy thận nhân tạo (các lỗ rò gốc và ghép các bộ phận ghép). Cuốn sách nhấn mạnh giải phẫu của động mạch và tĩnh mạch chi trên cũng như biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân và cách thức để thực hiện và đọc một lỗ rò cản quang đồ.

Nhiều ảnh vẽ và hình ảnh minh họa được cung cấp, làm rõ sự tinh tế trong đặt ống thông và sự giãn nở của các chỗ hẹp. Từ một quan điểm chiến lược, và sự phong phú của các hình ảnh giúp chúng ta hiểu các giai đoạn khác nhau của sự phục hồi lối vào từ huyết khối. Khi số lượng bệnh nhân lọc máu xảy ra sự cố tăng 5% mỗi năm, đây là một lĩnh vực ngày càng được quan tâm.

Cuốn sách này sẽ là một tham khảo hữu ích cho các chuyên gia thận nhân tạo, tiết niệu, tim mạch, xquang can thiệp,…

X-QUANG CHUẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP TRONG TRUY CẬP ĐỘNG TĨNH MẠCH ĐỂ LỌC MÁU

TRÍCH DẪN

Diagnostic and Interventional Radiology of Arteriovenous Accesses for Hemodialysis

Luc Turmel-Rodrigues, Claude J. Renaud

Price: $179.00

Hardcover: 226 pages

Publisher: Springer; 2013 edition (November 8, 2012)

Language: English

ISBN-10: 2817803655

ISBN-13: 978-2817803654

Product Dimensions: 9.5 x 6.3 x 0.7 inches

Shipping Weight: 1.1 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment