Xác định căn nguyên nhiễm trùng đường hô hấp dưới cộng đồng bằng kỹ thuật chuỗi phản ứng polymerase đa mồi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Xác định căn nguyên nhiễm trùng đường hô hấp dưới cộng đồng bằng kỹ thuật chuỗi phản ứng polymerase đa mồi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Xác định căn nguyên nhiễm trùng đường hô hấp dưới cộng đồng bằng kỹ thuật chuỗi phản ứng polymerase đa mồi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Lê Hoàn, Lê Minh Hằng, Đinh Thị Thanh Hồng, Trần Khánh Chi, Trần Minh Châu, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nhiễm trùng đường hô hấp dưới là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới. Chẩn đoán căn nguyên giúp định hướng cho điều trị và quản lí. Multiplex PCR là một kĩ thuật mới được áp dụng rộng rãi trên thế giới để chẩn đoán căn nguyên nhiễm trùng nhưng vẫn chưa được áp dụng phổ biến tại Việt Nam. Nghiên cứu của chúng tôi đánh giá căn nguyên nhiễm trùng đường hô hấp dưới cộng đồng bằng kỹ thuật Multiplex PCR. Nghiên cứu mô tả cắt ngang với 22 người bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới cộng đồng được thực hiện đồng thời nuôi cấy vi khuẩn và PCR. Tỉ lệ nuôi cấy vi khuẩn dương tính trong 13,6% người bệnh, tỉ lệ PCR dương tính trong 27,2% người bệnh. Một số căn nguyên thường gặp đã được phát hiện như Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, HSV…

Nhiễm  trùng  đường  hô  hấp  dưới  là  một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh tật và tử vong trên thế giới. Theo WHO, nhiễm  trùng  đường  hô  hấp  dưới  là  nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến bệnh nhiễm  trùng  và  là  nguyên  nhân  đứng  thứ  3 trong số các nguyên nhân.1 Việc xác định căn nguyên nhiễm trùng và điều trị kháng sinh thích hợp là điều quan trọng trong điều trị. Tuy nhiên các phương pháp chẩn đoán truyền thống (nuôi cấy vi khuẩn) có thời gian chẩn đoán lâu, khả năng chẩn đoán căn nguyên vi sinh thấp, không xác định được vi khuẩn không điển hình, căn nguyên virus, gây nhiều khó khăn cho việc điều trị,2 ví dụ trong nghiên cứu của Ozlem Aydemir và cộng sự, tỉ lệ phát hiện vi khuẩn bằng phương pháp PCR là 63,5%, trong khi đó phương pháp nuôi cấy chỉ bằng một nửa (31,5%).1Đề kháng kháng sinh cũng đang là một vấn đề nhức nhối, vi khuẩn đa kháng ngày càng tăng, việc lạm dụng kháng sinh trong điều trị các nhiễm khuẩn cộng đồng đang góp phần làm tăng khả năng đề kháng kháng sinh.3 Do đó xác định căn nguyên vi sinh góp phần định hướng điều trị đúng kháng sinh, tăng hiệu quả điều trị, giảm tỉ lệ kháng kháng sinh. Sử dụng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) được báo cáo là một phương pháp phân tử đáng tin cậy trong việc chẩn đoán căn nguyên nhiễm trùng đường hô hấp dưới, khắc phục được nhược điểm của các phương pháp truyền thống, đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.1 Tại Việt Nam, việc sử dụng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) còn hạn chế, do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu:

https://thuvieny.com/xac-dinh-can-nguyen-nhiem-trung-duong-ho-hap-duoi-cong-dong-bang-ky-thuat-chuoi-phan-ung-polymerase-da-moi/

Leave a Comment