Xác định ngưỡng đau bằng máy đo để nghiên cứu thuốc giảm đau

Xác định ngưỡng đau bằng máy đo để nghiên cứu thuốc giảm đau

Tên bài báo:Xác định ngưỡng đau bằng máy đo để nghiên cứu thuốc giảm đau

Tác giả:    Đỗ Trung Đàm

Tên tạp chí:    Dược liệu

Năm xuất bản:    1993    Số:    3+4    Tập:    25    Trang:    1-7

Tóm tắt:    

Nghiệm pháp xác định ngưỡng đau của RANDALL-SELITTO ở chân chuột cống trắng bằng máy đo đau (AL-gesimeter) là nghiệm pháp dùng kích thích cơ học khá chính xác và đạt nhiều yêu cầu. Vật liệu nghiên cứu: Chuột cống trắng đã trưởng thành; Thuốc định nghiên cứu; Thuốc gây viêm cấp như caragenin và dụng cụ tiêm. Máy đo đau là UGO BASILE 05.7200 (Ý). Thử tác dụng của thuốc trên ngưỡng đau: Thử trên chân chuột bình thường và trên chân chuột gây viêm. Kết quả: Đây là nghiệm pháp nhạy, chính xác, phục hồi được và phỏng lại được so với các nghiệm pháp khác dùng kích thích cơ học.

Xác định ngưỡng đau bằng máy đo để nghiên cứu thuốc giảm đau

Leave a Comment