Bệnh viện Johns Hopkins, Sổ tay Lâm sàng Nội khoa Osler 2e

Bệnh viện Johns Hopkins, Sổ tay Lâm sàng Nội khoa Osler 2e

Bệnh viện Johns Hopkins, Sổ tay Lâm sàng Nội khoa Osler 2e.Được viết bởi các chuyên gia tại bệnh viện Johns Hopkins, ấn bản thứ 2 hoàn toàn mới này bao gồm tất cả các chủ đề thiết yếu gặp phải trong thực tế hàng ngày. Nó thảo luận ngắn gọn về tất cả các bệnh và các rối loạn trong một định dạng dễ làm theo, phác thảo tiêu chuẩn hóa. Mỗi chương bao gồm phần về “ngọc trai” và những cạm bẫy, chẩn đoán phân biệt, các thuật toán, và đánh giá ​​của các tài liệu y văn mới nhất. Và, các bảng dược lý học so sánh cung cấp truy cập nhanh đến thông tin cần thiết.

+ Cung cấp một định dạng thống nhất trong mỗi chương bao gồm các khía cạnh : Dịch tễ học, Biểu hiện lâm sàng, chẩn đoán, quản lý, Ngọc trai và Những cạm bẫy, Và danh mục tham khảo
+ Giới thiệu hàng loạt các thuật toán hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị
+ Tích hợp Y học dựa trên bằng chứng và các kết luận dựa trên các tham khảo cập nhật và chủ chốt được liệt kê ở cuối mỗi chương
+ Thảo luận các bệnh đi kèm trong mỗi chương cũng như các quần thể có nguy cơ
+ Cung cấp một phần tham khảo nhanh về các giá trị xét nghiệm
+ Thai nghén và liệu pháp nội khoa
+ Các tương tác thuốc
+ Chuẩn bị và quản lý thuốc tiêm truyền
+ Chương mới về Hồi sức
+ Giới thiệu 29 chương mới, bao gồm rối loạn tiêu hóa ở bệnh nhân HIV +, Khủng bố sinh học, rối loạn kiềm toan, đột quỵ, nhiễm bột, viêm mạch, và nhiều chương khác…
+ Cung cấp 3 tấm ảnh da liễu mới hỗ trợ cho chẩn đoán
+ Cung cấp các hướng dẫn tham khảo tóm tắt phân lập theo ID .

Cuốn sách này là một tham khảo không thể thiếu cho mỗi bác sĩ lâm sàng Nội khoa.

TÓM TẮT
The Osler Medical Handbook, 2e
Johns Hopkins Hospital, Jonathan Paul Piccini , Kent Nilsson
Price : $305.40
Paperback: 1072 pages
Publisher: Saunders; 1st edition (April 14, 2006)
Language: English
ISBN-10: 0323037488
ISBN-13: 978-0323037488
Product Dimensions: 4.4 x 1.2 x 7.4 inches
Shipping Weight: 1.4 pounds

Bệnh viện Johns Hopkins, Sổ tay Lâm sàng Nội khoa Osler 2e

Leave a Comment