XÂY DỰNG CƠ SỞ LIÊN THÔNG XÉT NGHIỆM TSH, FT3, FT4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MIỄN DỊCH RIQAS

XÂY DỰNG CƠ SỞ LIÊN THÔNG XÉT NGHIỆM TSH, FT3, FT4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MIỄN DỊCH RIQAS

XÂY DỰNG CƠ SỞ LIÊN THÔNG XÉT NGHIỆM TSH, FT3, FT4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MIỄN DỊCH RIQAS
Đào Thanh Hiền1,2, Nguyễn Thị Ngọc Hà 1, Văn Hy Triết1,3,, Phạm Thị Thanh An 4, Hà Mạnh Tuấn2

Mục tiêu nghiên cứu: Sử dụng kết quả ngoại kiểm để xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá khả năng liên thông của ba nhóm xét nghiệm hormone giáp TSH, FT3, FT4. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, dữ liệu ngoại kiểm cần thiết cho nghiên cứu được thu thập từ năm 2018 đến năm 2021. Giá trị bias (độ chệch),  hệ số biến thiên (CV) được thu thập từ kết quả ngoại kiểm hàng tháng và truy xuất nguồn gốc của chất hiệu chuẩn từ các kit xét nghiệm (giấy hướng dẫn kèm theo hộp thuốc). Kết quả: Từ 41 báo cáo ngoại kiểm cho mỗi nhóm xét nghiệm với hơn 2000 đơn vị xét nghiệm tham gia từ năm 2018-2021. Các phương pháp Siemens/DPC Immulite 1000, DiaSorin Liaison, SNIBE Maglumi, Tosoh là các nhóm phương pháp có CV% > 10% phổ biến nhất. Xét nghiệm FT3, FT4 cho thấy có sự khác biệt giữa các nhóm phương pháp (p < 0,05) và các kết quả chấp nhận được giữa các hệ thống xét nghiệm khác nhau đối với TSH. Các giá trị cho khoảng tham chiếu trên và dưới của các hệ thống xét nghiệm miễn dịch khác nhau không có sự khác biệt đáng kể đối vớí TSH, FT3 nhưng khác biệt đối lớn ở FT4. Kết luận: Trong nghiên cứu của chúng tôi, tính thống nhất của xét nghiệm TSH giữa các hệ thống xét nghiệm khác nhau là có thể chấp nhận được. Xét nghiệm FT3 và FT4 cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các nhóm khác nhau. Đặc biệt là FT4 khi có giá trị của các khoảng tham chiếu chênh lệch quá lớn. Sự mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa FT4 và kết quả TSH có thể cảnh báo các phòng xét nghiệm lâm sàng.

Xét nghiệm TSH (thyroid stimulating hormone), FT3 (triiodothyronine), FT4 (thyroxine) là xét nghiệm nội tiết được thực hiện phổ biến nhất, giúp sàng lọc, chẩn đoán các bệnh tuyến giáp, đồng thời điều trị và theo dõi ung thư tuyến giáp. Các biến chứng rối loạn hormone giáp ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh như sinh non, sẩy thai, trẻ chậm phát triển trí tuệ cũng đã được ghi nhận [1].
Hiện nay, việc sử dụng các nhóm phương pháp, khoảng tham chiếu và chất hiệu chuẩn khác nhau đã dẫn đến việc thiếu liên kết chuẩn
trong xét nghiệm hormone giáp. Chính sự khác nhau đó gây trở ngại trong việc đưa ra quyết định của các bác sĩ lâm sàng. Đặc biệt là đối với các bệnh nhân di chuyển ở những cơ sở y tế khác nhau. Trong khi đó, kết quả từ các phòng xét nghiệm chiếm khoảng 70% các quyết định lâm sàng [3]. Do đó xét nghiệm hormone tuyến giáp cần chính xác và có thể liên thông giữa những cơ sở y tế với nhau.
Sự liên thông là yếu tố cơ bản đối với chất lượng trong y học phòng xét nghiệm. Với mục đích cải thiện tính chính xác của kết quả, đưa ra các khoảng tham chiếu, các hướng dẫn điều trị chung thông qua các kết quả có thể so sánh được với nhau. Nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân

 

XÂY DỰNG CƠ SỞ LIÊN THÔNG XÉT NGHIỆM TSH, FT3, FT4 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MIỄN DỊCH RIQAS

Leave a Comment