Xử trí vết thương đại tràng trong 5 năm tại bệnh viện Việt Đức (1987-1992)

Xử trí vết thương đại tràng trong 5 năm tại bệnh viện Việt Đức (1987-1992)

Tên bài báo:Xử trí vết thương đại tràng trong 5 năm tại bệnh viện Việt Đức (1987-1992)

Tác giả:    Nguyễn Thanh Long, Vũ Mạnh

Tên tạp chí:    Ngoại khoa

Năm xuất bản:    1993    Số:    4    Tập:    23    Trang:    7-13

Tóm tắt:    Nghiên cứu 32 bệnh nhân (28 nam, 4 nữ, từ 3-79 tuổi) có vết thương đại tràng mổ tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 1987-1992. Qua chẩn đoán vết thương, phương pháp xử trí, kết quả: vết thương đại tràng là tổn thương thường gặp. Có 2 cách xử trí căn bản khác nhau: khâu kín hoàn toàn và đưa vết thương ra ngoài ổ bụng, mỗi phương pháp đều có những chỉ định cụ thể. Phương pháp đưa vết thương ra ngoài ổ bụng thực hiện trên 5 bệnh nhân: 4 bệnh nhân cho kết quả tốt, 1 bệnh nhân phải mổ lại. Đây là phương pháp tốt, không gây nguy hiểm thêm cho bệnh nhân, tránh phải mổ lại lần 2.

Xử trí vết thương đại tràng trong 5 năm tại bệnh viện Việt Đức ( 1987-1992)

Leave a Comment