Bài giảng Dược lý học lâm sàng và Trị liệu 8e

Bài giảng Dược lý học lâm sàng và Trị liệu 8e

Sổ tay bài giảng Dược lý học lâm sàng và Trị liệu cung cấp tất cả các thông tin cần thiết trong một thiết kế nhỏ gọn giúp đạt được một sự hiểu biết thấu đáo về cơ chế tác dụng của các loại thuốc, tương tác với cơ thể trong sức khỏe và bệnh tật, và làm thế nào để sử dụng các loại thuốc này một cách thích hợp trong các tình huống lâm sàng.

Sách được trình bày trong một định dạng dễ sử dụng , phiên bản thứ tám này được xây dựng trên sự liên quan lâm sàng vốn đã trở nên nổi tiếng, và cập nhật việc sử dụng thuốc trên tất cả các lĩnh vực lâm sàng chính , cùng với một cái nhìn tổng quan về quy định các loại thuốc hiện đại và sự phát triển thuốc.

Sổ tay bài giảng Dược lý học lâm sàng và Trị liệu 8E
– Một phần dành cho các khía cạnh thực tế của việc kê đơn
– Tình huống lâm sàng và các câu hỏi kèm theo để lồng ghép thông tin trong các bối cảnh thực tế
– Bản tóm tắt cuối mỗi chương
– Nhiều số liệu và bảng biểu giúp chắt lọc thông tin cho mục đích sửa đổi
Dù bạn cần phát triển hoặc làm mới kiến thức của bạn về dược lý , Sổ tay bài giảng Dược lý và trị liệu lâm sàng sẽ cung cấp những thông tin cần biết cho những ai có liên quan đến việc kê đơn và phân phối các loại thuốc.

TRÍCH DẪN
Lecture Notes: Clinical Pharmacology and Therapeutics, 8th Edition
Gerard A. McKay, John L. Reid, Matthew R. Walters
ISBN: 978-1-118-29724-7
344 pages
November 2011, Wiley-Blackwell
Ebook Price : $31.99

Bài giảng Dược lý học lâm sàng và Trị liệu 8e

Leave a Comment