BONSER BẢO VỆ NÃO TRONG PHẪU THUẬT TIM

BONSER BẢO VỆ NÃO TRONG PHẪU THUẬT TIM

BONSER BẢO VỆ NÃO TRONG PHẪU THUẬT TIM.Tổn thương não vẫn là một trong những biến chứng đáng sợ nhất của phẫu thuật tim. Phạm vi của các chấn thương là rất lớn, trong khi một cơn đột quỵ có thể được dễ dàng xác định và chẩn đoán, chấn thương tinh tế hơn chắc chắn sẽ xảy ra. Một chủ đề vẫn còn đang được tranh luận là làm thế nào để chẩn đoán được và có sự thiếu định nghĩa tiêu chuẩn cho phép so sánh giữa các nghiên cứu .

Nếu muốn có sự tự tin trong các chiến lược có thể làm giảm tổn thương não, chúng ta cần phải có sự tự tin trong các điểm kết thúc được sử dụng để xác định đó là chấn thương. Chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về các hiện tượng liên quan với thử nghiệm tâm lý học thần kinh, cần phải hoàn toàn làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cơ cấu chấn thương sọ não, tắc mạch, và các chỉ dấu sinh học thay thế, và chúng ta cần một sự hiểu biết về tầm quan trọng của các bất thường lâm sàng được phát hiện trên hình ảnh cộng hưởng từ hậu phẫu.

Bảo vệ não trong phẫu thuật tim mạch trình bày một nền tảng nghiên cứu chi tiết về bệnh lý thần kinh đi kèm và bảo vệ thần kinh từ một loạt các chuyên gia trong lĩnh vực này, cung cấp một tài liệu tham khảo chi tiết cho các bác sĩ lâm sàng ngoại khoa, các chuyên gia phẫu thuật thần kinh và hồi sức hậu phẫu.

BONSER BẢO VỆ NÃO TRONG PHẪU THUẬT TIM

TÓM TẮT

Brain Protection in Cardiac Surgery

Robert S. Bonser, Domenico Pagano, Axel Haverich

Price: $189.00

Hardcover: 261 pages

Publisher: Springer; 1st Edition (August 2, 2011)

Language: English

BONSER BẢO VỆ NÃO TRONG PHẪU THUẬT TIM

Leave a Comment