Plasmodium falciparum kháng thuốc và biện pháp khắc phục

Plasmodium falciparum kháng thuốc và biện pháp khắc phục

Tên bài báo:Plasmodium falciparum kháng thuốc và biện pháp khắc phục

Tác giả: Nguyễn Duy Sỹ

Tên tạp chí: Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng

Năm xuất bản: 1994 Số: 1 Trang: 40-47

Tóm tắt:

Khi nói đến sốt rét (SR) kháng thuốc là nói đến P.falciparum kháng. Việc điều trị P.falciparum thành công hay thất bại ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của BN. TCYTTG đã đưa ra 2 kỹ thuật chuẩn để phát hiện P.falciparum kháng thuốc, đó là kỹ thuật in vivo (1966) và invitro (1968). Kỹ thuật in vivo gồm 2 thử nghiệm 7 ngày và 28 ngày. Cho BN uống 25mg/kg thể trọng chloroquine base trong 3 ngày. Kỹ thuật in vitro gồm Macrotest hay còn gọi là Rieckmann macrotest (1968). Ưu điểm của kỹ thuật này là chỉ cần lấy máu 1 lần, sau 1 ngày nuôi cấy có thể đánh giá được nhạy, kháng. Nhưng kỹ thuật có nhiều nhược điểm như trang bị nuôi cấy vô trùng, môi trường nuôi cấy, điện… và nhất là kỹ thuật viên phải thao tác thành thạo vô trùng. Tuy P.falciparum kháng chloroquine và đa kháng đã xuất hiện ở Việt Nam ở mức độ ít trầm trọng hơn so với các nước trong khu vực. Những năm gần đây VN đã có điều kiện nghiên cứu artemisinin chiết từ dược liệu sẵn có ở nước ta. Vì vậy việc giải quyết kháng đang có triển vọng mới.

Plasmodium falciparum kháng thuốc và biện pháp khắc phục

Leave a Comment