Các kỹ thuật hiện đại trong siêu âm hồi sức: 3D, mô, tương phản, 2020

Các kỹ thuật hiện đại trong siêu âm hồi sức: 3D, mô, tương phản, 2020

Các kỹ thuật hiện đại trong siêu âm hồi sức: 3D, mô, tương phản, 2020.Cuốn sách này bao gồm tất cả các khía cạnh của các kỹ thuật hiện đại được sử dụng trong lĩnh vực phát triển nhanh chóng của siêu âm tim hồi sức dành cho người lớn, siêu âm tim 3D và siêu âm tim qua thực quản, đánh giá vận tốc và biến dạng mô cơ tim, và siêu âm tim tương phản.
Với nhiều hình minh họa màu và hình ảnh siêu âm, nó cung cấp thông tin cần thiết về các khía cạnh kỹ thuật và đặc điểm hiện tại của thiết bị, hướng dẫn hình ảnh giải phẫu, và phương pháp tiếp cận sinh lý và bệnh lý tập trung vào dân số bị bệnh nghiêm trọng.
Cuốn sách này giúp các học viên không chỉ hiểu các kỹ thuật và khả năng ứng dụng của các công nghệ mới này trong các tình trạng bệnh khác nhau, mà còn áp dụng chúng trong môi trường lâm sàng. Siêu âm đàn hồi 3D, biến dạng mô và độ tương phản đang mở ra những chân trời mới to lớn cho những người hành nghề chăm sóc đặc biệt, cung cấp cho họ những hiểu biết trước đây không thể tưởng tượng được về cơ học tim và giải phẫu và sử dụng phương pháp không xâm lấn để chẩn đoán và theo dõi huyết động trung tâm của bệnh nhân chăm sóc tích cực. Nó cũng mở đường cho các lĩnh vực hoàn toàn mới trong nghiên cứu lâm sàng.

Cuốn sách này rất hữu ích cho các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, bác sĩ tim mạch, bác sĩ gây mê, bác sĩ cấp cứu và siêu âm liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ siêu âm tim tiên tiến trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt và trong môi trường hồi sức. Nó cũng phù hợp cho sinh viên học Văn bằng Siêu âm Chẩn đoán (hồi sức) với Hiệp hội Siêu âm Y học Úc, thêm vào các tài liệu hiện có được sử dụng để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai và thứ ba.

Các kỹ thuật hiện đại trong siêu âm hồi sức: 3D, mô, tương phản, 2020
State of the Art Techniques in Critical Care Echocardiography
Book Subtitle
3D, Tissue, Contrast
Editors
Konstantin Yastrebov
Copyright 2020

Các kỹ thuật hiện đại trong siêu âm hồi sức: 3D, mô, tương phản, 2020

Leave a Comment