NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TUỶ XƯƠNG VÀ KẾT QUẢ THU GOM KHỐI TẾ BÀO GỐC TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ DO VIÊM GAN VIRUS B

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TUỶ XƯƠNG VÀ KẾT QUẢ THU GOM KHỐI TẾ BÀO GỐC TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ DO VIÊM GAN VIRUS B

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TUỶ XƯƠNG VÀ KẾT QUẢ THU GOM KHỐI TẾ BÀO GỐC TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ DO VIÊM GAN VIRUS B
Đào Trường Giang2, Trần Việt Tú2, Bùi Tiến Sỹ1
Mai Hồng Bàng1, Lý Tuấn Khải1, Nguyễn Tiến Thịnh1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá tuỷ xương và kết quả thu gom khối tế bào gốc (TBG) tủy xương ở bệnh nhân (BN) xơ gan, làm tiền đề cho ghép TBG tuỷ xương tự thân ở BN xơ gan. Đối tượng và phương pháp: 29 BN xơ gan mất bù do viêm gan virus B được làm tuỷ đồ, thu gom 300 ml dịch tủy xương từ xương chậu, tách lấy thành phần tế bào đơn nhân bằng phương pháp ly tâm phân lớp tỷ trọng tế bào, xét nghiệm thành phần tuỷ xương trước và sau cô đặc. Kết quả: Số lượng và thành phần tế bào tuỷ xương, số lượng tế bào CD34+ ở BN xơ gan bình thường. Tỷ lệ loại hồng cầu: 99,76 ± 0,28%; tỷ lệ giữ tế bào đơn nhân: 30,06 ± 9,81%, tỷ lệ giữ tế bào CD34+: 51,81 ± 22,98%; khối TBG có tổng số lượng CD34+: 1,97 ± 7,78 x 106 tế bào và số lượng TBG trung mô: 58,45 ± 41,45 x 106 tế bào. Kết luận: Tuỷ xương của BN xơ gan cơ bản bình thường,kết quả thu gom khối TBG đạt hiệu quả tốt, loại bỏ được hầu hết tế bào trưởng thành trong khối TBG thành phẩm.

Xơ gan là hậu quả của các cơ chế khác nhau làm tổn thương gan dẫn đếnviêm hoại tử và hình thành sợi xơ. Xơ gan mất bù được xem là giai đoạn cuối của bệnh và dẫn đến tử vong nếu BN không được ghép gan và không có những biện pháp phòng ngừa biến chứng. Bên cạnh việc ghép gan, nghiên cứu ghép TBG hiện là hướng điều trị mới. Nguồn TBG có thể lấy từ tủy xương, tế bào CD34+ tách từ máu ngoại vi sau huy động bằng G-CSF hoặc từ mô mỡ. Dịch tủy xương chỉ chứa số lượng hạn chế các TBG, còn đa số là các tế bào đang trưởng thành hoặc đã trưởng thành không có vai trò trong tái tạo tổ chức.

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TUỶ XƯƠNG VÀ KẾT QUẢ THU GOM KHỐI TẾ BÀO GỐC TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ DO VIÊM GAN VIRUS B

Leave a Comment