ỨNG DỤNG VẠT MẠCH XUYÊN CUỐNG LIỀN ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG CHÂN

ỨNG DỤNG VẠT MẠCH XUYÊN CUỐNG LIỀN ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG CHÂN

ỨNG DỤNG VẠT MẠCH XUYÊN CUỐNG LIỀN ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG CHÂN
Vũ Hữu Trung1, Lâm Khánh1, Lê Văn Đoàn1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật, ứng dụng vạt xuyên cuống liền điều trị khuyết hổng phần mềm (KHPM) vùng cẳng chân. Đối tượng và phương pháp: 55 bệnh nhân (BN) đã được phẫu thuật tạo hình che phủ KHPM vùng cẳng chân bằng vạt mạch xuyên cuống liền tại
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 3/2011 – 12/2018. Phương pháp nghiên cứu hồi cứukết hợp tiến cứu. Kết quả: Tổn khuyết được che phủ có kích thước từ 2 x 3 cm tới 6 x 14 cm. 42 BN vạt sống hoàn toàn (76,4%); 20% vạt hoại tử < 50% (11 BN); 1 BN vạt hoại tử > 50% (1,8%) và 1 BN vạt hoại tử hoàn toàn (1,8%). Nơi cho vạt được đóng kín trực tiếp ở 19 BN (34,5%) và ghép da với diện tích nhỏ ở 36 BN (65,5%). Vạt mạch xuyên được thiết kế với độngmạch cuống vạt có nguyên ủy từ động mạch chày trước, chày sau hoặc động mạch mác, góc xoay vạt đạt tới 180°, thời gian phẫu thuật từ 90 – 150 phút. Kết luận: Điều trị phẫu thuật tạohình che phủ KHPM vùng cẳng chân bằng vạt mạch xuyên cuống liền có hiệu quả cao và đáng tin cậy. Bóc vạt không quá phức tạp, thời gian phẫu thuật được rút ngắn và ít để lại biến chứng nơi lấy vạt, mang lại thẩm mĩ tốt cho người bệnh.

Điều trị KHPM ở cẳng chân hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn do đặc điểm giải phẫu nghèo nàn phần mềm xung quanh. Những vạt ngẫu nhiên hay các vạt cuốngliền trước đây thường bị giới hạn về kíchthước và tính linh động [7]. Vạt tự do vi phẫu có tỷ lệ biến chứng cao hơn, phẫu thuật khó khăn với thời gian cuộc mổ kéo dài, đồng thời cần phải có phẫu thuật viên và trang thiết bị vi phẫu thuật phức tạp.

ỨNG DỤNG VẠT MẠCH XUYÊN CUỐNG LIỀN ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG CHÂN

Leave a Comment