Các trường hợp cấp cứu thần kinh-Cách tiếp cận thực tế, 2020

Các trường hợp cấp cứu thần kinh-Cách tiếp cận thực tế, 2020

Các trường hợp cấp cứu thần kinh-Cách tiếp cận thực tế, 2020.Cuốn sách toàn diện và cập nhật này bao gồm các trường hợp cấp cứu phổ biến trong thần kinh học, phẫu thuật thần kinh và tâm thần học. Các chương kiểm tra một loạt các trường hợp cấp cứu về thần kinh, và đưa ra các phương pháp thực tiễn để điều trị và quản lý. Các bảng, hình ảnh và thuật toán chất lượng cao bổ sung cho văn bản được viết thành thạo và cung cấp cho người đọc câu trả lời rõ ràng, nhanh chóng ở định dạng dễ truy cập. Ngoài ra, cuốn sách bao gồm các thảo luận về các điều kiện ít phổ biến hơn và kết hợp các phương pháp cụ thể để điều trị các quần thể cụ thể, chẳng hạn như phụ nữ mang thai và bệnh nhân cấy ghép.

Trường hợp cấp cứu về thần kinh: Cách tiếp cận thực tế là tài liệu tham khảo cho tất cả các ngành y làm việc trong các cơ sở điều trị khẩn cấp, và sẽ tăng khả năng chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân mắc các bệnh thần kinh cấp tính.

Các trường hợp cấp cứu thần kinh-Cách tiếp cận thực tế, 2020

Neurological Emergencies

Book Subtitle

A Practical Approach

Editors

Alejandro Rabinstein

Copyright

2020

Các trường hợp cấp cứu thần kinh-Cách tiếp cận thực tế, 2020

Leave a Comment